Servisne informacije 05. decembar

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 05. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati-naizmjenična isključenja u trajanjima od po 1 sat: djelovi tržnog centra Detla City (naizmjenično)

-u terminu od 08 do 11 sati-naizmjenična isključenja u trajanjima od 1 sat: dio Atlas centra

-u terminu od 11 do 12:30 sati: Radio i televizija Crne Gore

-u terminu od 12:30 do 14 sati: zgrada Pobjede

-u terminu od 14 do 15:30 sati: zgrada Univerziteta

-u terminu od 08:30 do 15 sati: soliteri preko puta škole Vuk Karadžić, zgrada G-7 u  ul. 27.marta i dio ul. Radosava Burića

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ulice Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića;

dio ul. Generala Sava Orovića

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 13 sati: Grlić, Ćurioc, dio Lazina, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići i firme Šimšić, GSI i ZIP

-u terminu od 08 do 11 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i  dio Lazina

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Šišković, Mermer, Radijatori, Sloles, Oromet, željeznička stanica, Pilana, Pažići, Sekulići  i Lalevići

-u terminu od 09 do 11 sati: Bare Šumanovića

-u terminu od 07:30 do 17 sati-ktratkotrajna isključenja: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Donji Rsojevići, Vinići , Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina

-u terminu do 07:30 do 17 sati: Sretnja, Brijestovo, Rova i Mosori

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati (kratotrajna isključenja):  Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica

-u terminu od 08 do 17 sati: Repetitor  Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

-u terminu od 09 do 16 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane

 

Nikšić

-u terminu od 09:00 do 16:00: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod,  Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

-u terminu od 08:00 do 16:00:  Lipova Ravan

-u terminu od 07:30 do 17:00: Spila

-u terminu od 09:00 do 16:00: Petrovići

 

Ulcinj

– u terminu od 08:00-14:30 sati: objekti kod plaže Majami

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

 

Herceg Novi

– u terminu od 10 do 13 sati: poluostrvo Luštica-Klinci,Mrkovi, Tići Radovanići, Eraci, Rovanac, Ponta od vesla, Brguli, Velji kam, Žanjice, Mirišta

-u terminu od 10 do 13 sati: poluostrvo Luštica- Zabrđe, Obosnik, Petrovići

-u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Donja Rženica

-u  terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Štitare

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Veliđe,Crni Vrh,lubnice,Bastahe,Praćevac,Kurikuće,Vuča,Glavaca,Banjevac,Jugovine,Vinicka,Navotina,Rijeka Marsenić,Gradina,Lukin Vir,Trepča i Šekular i katun Jelovica

 

Andrijevica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Peovac,Oblo Brdo.Kralje,Gnjili Potok,Sjenožete,Rudo Brdo,Gradišnica,Trešnjevo i katun Štavna

 

Rožaje

-u terminu od 13 do 17 sati: dio gradskog jezgra Stara Varoš naselje Zejnilagići i Zanatski Centar

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Njeguš

 

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Korita

 

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Livadice, Kukulje, Dubrave, Sela, Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Bistrica Žiljak, Bistrica Nova, Kanje, Metanjac;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Rakonje, Nedakusi, Kisjela Voda, Jabučno, Lipnica;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

 

Mojkovac:

-u  terminu od 09:00 do 13:00: Donja Polja.

 

Kolašin:

-u  terminu od 08:00 do 15:00: Požnja;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Lugovi.

-u  terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca)

 

 

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Pliješevina i Otilovići

 

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Uskoci

-u terminu od 09:00 – 13:00 sati: Robna Kuća i Hipotekarna Banka

 

Šavnik

– u terminu od 07:30-17:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice, Gradac, Mokro

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (od 02.12. do 07.12.)

– Gluhi Do i Prekornica.

 

Danilovgrad (od 02.12. do 07.12.)

– Utorak i srijeda: Ržišta, Pješivački Do i Frutak.

– Četvrtak i petak: Rova i Mosori.

 

Berane (od 02.12. do 07.12.)

– Šekular,

– Lukin Vir,

– Trepča,

– Rijeka Marsenića,

– Jugovine,

– Vinicka,

– Navotina,

– Gradina,

– Buče,

– Lužac,

– Praćevac,

– Bastahe,

– Kurikuće,

– Vuča,

– Jelovica,

– Glavaca,

– Crni Vrh,

– Veliđe,

– Dolac,

– Beranselo,

– Zaostro.

 

Nikšić (od 02.12. do 07.12.)

– Ponedjeljak i utorak: STS Tospude  1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

– Srijeda: STS Zaslap, Nudo 1 i 2

– Petak: STS Tospude1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Šavnik (od 02.12. do 07.12.)

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Prekornjača

– Pošćenje

– Petnjica

– Gradac

– Mokro

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

 

Bijelo Polje (od 02.12. do 07.12.)

– Strojtanica,

– Kisjela Voda,

– Potkrajci,

– Njegnjevo,

– Sutivan,

– Dubrave,

– Kukulje,

– Livadice,

– Sela,

– Oluja,

– Donja,

– Unevina Nova,

– Metanjac,

– Kanje,

– Dobrinje,

– Mioče,

– Dobro Brdo,

– Dobrakovo,

– Rodijelja,

– Pećarska,

– Žiljak,

– Boturići,

– Mirojevići,

– Kok,

– Hasanbegovići,

– Bistrica,

– Dolac,

– Mojstir,

– Šolje,

– Jablanovo,

– Požeginja,

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 02. decembra do petka 06. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 02.12. – 07.12.

– Kostenica, Bistrica, Pobretići, Centar i Žiljak.

 

Danilovgrad 03.12.

– dio ul. Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

 

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

 

 

  • 09/08/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio