Servisne informacije 06.decembar

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 06. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 9-10:30 sati- cijela trafostanica a od 10:30-17 sati – naizmjenična isključenja u trajanju od 1h u navedenom terminu : Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Bioča oko Vodovoda

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ulice Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića;

dio ul. Generala Sava Orovića

-u terminu od 08:30 do 15 sati: soliteri preko puta škole Vuk Karadžić, dio Zabjelske Vektre u  ul. 27.marta i dio ul. Radosava Burića

 

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajna isključenja):  Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Donji Rsojevići, Vinići , Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Sretnja, Brijestovo, Rova i Mosori

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati (kratotrajna isključenja):  Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica

-u terminu od 08 do 17 sati: Repetitor  Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

 

Nikšić

-u terminu od 07:30 do 17:00 sati:  Tospude, repetitor Krotinja,  Trešnjevo, Rokoči

-u terminu od 08:00 do 15:30:  Lipova Ravan

-u terminu od 07:30 do 17:00: Spila

-u terminu od 09:00 do 16:00: Pilatovci

 

Ulcinj

– u terminu od 08:00-16:30 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

-u terminu od 08:00-15:00  sati: dio naselja uz ulicu Majke Tereze do benzinske pumpe Kalamper

 

Kotor

-u terminu od 09 do 13 sati: područje od Markovog Rta do kraja Stoliva

-u terminu od 08 do 15 sati: Risan-Bujevina, Banja, Perast, Dražin Vrt, Bajova kula, ribnjak “Cogi”

-u terminu od 09 do 12 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

– u terminu od 11 do 15 sati: Risan-Krivošije

 

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10 sati: naselje Čela, Ustanička ulica

-u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 08 do 12 sati: Srbina,Ulica Spasića i Mašare

– u terminu od 15 do 17 časova : poluostrvo Luštica.

 

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Gornja Lastva

-u terminu od 12 do 14 sati: Radovići-Milovići

-u terminu od 10 do 12 sati: Gradiošnica

 

Berane

-u  terminu od 09 do 14:30 sati: Zaostro, Tunel Tifran,Crljevine,Skakavac,Štitare ,Bubanje,  Ruišta , naselja Rudeš i dio nasela Tum

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Veliđe,Crni Vrh,lubnice,Bastahe,Praćevac,Kurikuće,Vuča,Glavaca,Banjevac,Jugovine,Vinicka,Navotina,Rijeka Marsenić,Gradina,Lukin Vir,Trepča i Šekular i katun Jelovica

 

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Vrbica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

 

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

 

Rožaje

-u terminu od 09 do 13 sati: Prigradskia naselje: Ibarac  i Suho Polje

-u terminu od 13 do 17 sati: Halilovići,Majdan,Kozare,Banđžov,Daciće,Bukelj,Kamenolom,Betonjerka,Kaluđerski Laz,Repetitor Kula ,Repetitor Kula i dio prigradskog naselja Carine

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Grablje,Binjoši,Kačari,Blace,Rijeka i  Paučina

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Plunca

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Jablanica

 

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Šarkinovića Lakat

 

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Bistrica Žiljak, Bistrica Nova;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Rajkovići, Majstorovina, Gimnazija, Lješnica, Grančarevo, Pavino Polje.;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

 

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 14:00: DV Uloševina Slatina Dobrilovina(Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina, Jakovići, Jokići, Gojkaovići, Gostilovina, Dobrilovina, Bistrica, Ravnjak, Kaludra, Crna Poda.

 

Kolašin

-u  terminu od 08:00 do 17:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari)

-u  terminu od 08:00 do 14:00: Višnje.

 

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Pliješevina i Otilovići

 

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: komplet područje mjesne zajednice Virak

-u terminu od 08:00 – 17:00 sati: Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Jelina Gora, Stolac, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca

 

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (od 02.12. do 07.12.)

– Gluhi Do i Prekornica.

 

Danilovgrad (od 02.12. do 07.12.)

– Utorak i srijeda: Ržišta, Pješivački Do i Frutak.

– Četvrtak i petak: Rova i Mosori.

 

Berane (od 02.12. do 07.12.)

– Šekular,

– Lukin Vir,

– Trepča,

– Rijeka Marsenića,

– Jugovine,

– Vinicka,

– Navotina,

– Gradina,

– Buče,

– Lužac,

– Praćevac,

– Bastahe,

– Kurikuće,

– Vuča,

– Jelovica,

– Glavaca,

– Crni Vrh,

– Veliđe,

– Dolac,

– Beranselo,

– Zaostro.

 

Nikšić (od 02.12. do 07.12.)

– Ponedjeljak i utorak: STS Tospude  1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

– Srijeda: STS Zaslap, Nudo 1 i 2

– Petak: STS Tospude1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Šavnik (od 02.12. do 07.12.)

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Prekornjača

– Pošćenje

– Petnjica

– Gradac

– Mokro

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

 

Bijelo Polje (od 02.12. do 07.12.)

– Strojtanica,

– Kisjela Voda,

– Potkrajci,

– Njegnjevo,

– Sutivan,

– Dubrave,

– Kukulje,

– Livadice,

– Sela,

– Oluja,

– Donja,

– Unevina Nova,

– Metanjac,

– Kanje,

– Dobrinje,

– Mioče,

– Dobro Brdo,

– Dobrakovo,

– Rodijelja,

– Pećarska,

– Žiljak,

– Boturići,

– Mirojevići,

– Kok,

– Hasanbegovići,

– Bistrica,

– Dolac,

– Mojstir,

– Šolje,

– Jablanovo,

– Požeginja,

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 02. decembra do petka 06. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 02.12. – 07.12.

– Kostenica, Bistrica, Pobretići, Centar i Žiljak.

 

Danilovgrad 03.12.

– dio ul. Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

 

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 01/10/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio