Servisne informacije 08.novembar

 

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 08. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 :30 do 12 sati: Podgučje Tološa i Mareze

-u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska,dio ul.  Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube; dio  ul. Milana Raičkovića  dio Kotorske ulice; zgrade u ul.27 marat  (preko puta stovarišta Đurović); dio ul.Lješkopoljske od  Hemka  prema kanalu i Berska ulica

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Bulevara Jovana Tomaševića (zgrade preko puta stare Vlade)

 

Cetinje

-u terminu od 10 do 18 sati (45-to minutna iskljucenja u navedenom periodu): Područje Velestova, Bjelica, Cuca i Čeva

-u terminu od 09 do 10:30 sati: područje Cuca, Čeva, Bjelica, Čeklića, Resne i Lastve Čevske

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 08 do 15 sati: Suk

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Adžin Most, Dobro Polje i Šobajići

 

Nikšić

– u terminu od 08:00 do 18:00 sati: Tospude, Repetitor (Krotinja), Rokoči, Trešnjevo

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Glibavac, Gornje polje, dio Rastovca, Dio Vidrovana, Kaptaža Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga

-u terminu od 08:00 do 16:00 sati: Šipačno

-u terminu od 08:00 do 18:00 sati: veći dio Grahova

 

Ulcinj

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Draginje, Sukobin,Đonza, Ambula, Fraskanjel, Lisna Bori, Štodra

 

Ulcinj-Vladimir i Ostros

-u terminu od 09:00 – 16:00 sati: Kompletno područje Vladimira i Ostrosa

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Meljine – dio oko kruznog toka

 

Kotor

-u terminu od 09 do 15 sati: Gornjni Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaji

-u terminu od 09 do 14 sati: Risan naselje Bujevina , Banja, Perast, Drazin Vrt, Bajova Kula, ribnjak “COGI”

-u terminu od 09 do 11 sati: Risan- potrošaci oko stare fabrike Ljekobilje, Novo Naselje, Ekostan, Monrus

-u terminu od 09 do 12 sati: naselje Sv. Vrača, dio

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači od  Markov Rta do kraja Stoliva

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 07:30 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u  terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

-u  terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno polje;

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Jabučno, Lipnica, Kukulje;

-u  terminu od 09:00 do 12:00: Sokolac;

-u  terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije-Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Pisana jela, Šljemena, Barice-škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama);

 

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Lepenac

 

Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 17:00: DV 10 kV Skrbuša (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića lug, Drndari);

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Smolice;

-u  terminu od 10:00 do 15:00: Moračka Bistrica

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati-kratkotrajno: Dapsiće,Tmušiće i planinski prevoj Lokve

 

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: katun Gradišnica

 

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 09 do 16 sati: Radetina,Kačapore,Jablanica,Đuđevići, Bać,Pripeč,Malinubrava, Dračenovac , Kurbadovići,Crnča,Vuča,Murići,Kajevići,Besnik,Malo Polje,Njeguš i Zemljak

-u terminu od 09 do 15 sati: Gradsko jezgro :naselje Banđžovo Brdo dio oko Bolnice i Autobuske stanice

 

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Božiće

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika

 

Pljevlja

– u terminu od 08:00-17:00 sati: Pliješevina i Otilovići

 

Šavnik

-u terminu od 07:30-17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica, Pošćenje, Mokro, Gradac, Bijela, Miloševići, Kruševice

-u terminu od 09:00 – 17:00 sati: Malinsko (Boan)

-u terminu od 09:00-17:00 sati: Timar, Mljetičak, Dobra Sela, Slatina

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 04.11. do 09.11.)

Srijeda: Pješivački Do, Ržišta i Frutak;

Petak: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje;

 

Berane (od 04.11. do 09.11.)

Ponedeljak, utorak i petak: Praćevac i vodozahvat Praćevac, Lubnice, Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe i Dolac;

Srijeda i četvrtak: Lužac, Buče i kratkotrajna isključenja, Banjevca, Jugovina, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenića, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara;

 

Nikšić (od 04.11. do 08.11.)

Ponedjeljak: Zaslap i Nudo;

Utorak: Donja Zagora, Zakurljaj i Prisoje;

Srijeda: Katunjanin, Grahovo – Hotel, Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Četvrtak – Rokoči;

Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

 

Šavnik (od 04.11. do 09.11.)

Ponedeljak: Rudo Polje, Dubrovsko i Gornje Polje;

Utorak: Duži, Kutnja Njiva, Komarnica i Kozarica;

Srijeda: Prekornjača, Pošćenje i Petnjica;

Četvrtak: Gradac i Mokro;

Petak: Bijela, Miloševići i Kruševice.

 

Bijelo Polje (od 04.11. do 09.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 04. novembra do petka 08. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Danilovgrad 04.11. – 08.11.

– Adžin Most

– Dobro Polje

– Bare Šumanovića

– Kula Vinići

– Rova

– Šobajići

– Veleta

– Kujava

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 06/05/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio