Servisne informacije 22.januar

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 22. januar, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 13 sati: dio ulice 4.jula

-u terminu od   9:00 do 10:00 sati: područje Lješanske nahije- Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri i Šteke(kratkotrajna isključenja ne duža od 5 min)

-u terminu od   8:30 do 13:00 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od   8:30 do 14:00 sati: dio Vranića (oko balona za fudbal)

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: dio. Ul. Đoka Miraševića (dio novih zgrada između Bloka 6 i nove Dalmatinske ulice)

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: zgrade oko glaerije Most- Malo Brdo

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: zgrade oko Pošte u ul. Brastva i jedinstva

 

Danilovgrad

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići,  Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete, Viš,  Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: Bandići

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Mosori i Donji Rsojevići

 

Cetinje

-u terminu od   10:30 do 12:00 sati: Utrg i Vodovod Budva

-u terminu od   8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak i Očinići  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od   8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela  i vodoizvorište Vrela

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od   9:00 do 14:00 sati: Ljubotinj

 

Plužine

-u terminu od   8:30 do 16:30 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Ravno

 

Nikšić

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Osječenica, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje, Brana, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Repetitor 069, Rokoči

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati:  Spila

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede

-u terminu od   7:45 do 17:00 sati: Prisoja

-u terminu od  8:00 do 16:00 sati: Norin

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: Ul. Joke Baletić, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Ljuba Čupića

 

 

Budva  

-u terminu od 8:30 do 13:00 sati: dio naselja Seoce  prema repetitoru

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Draginje

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: Kruče, naselje ispod marketa Idea

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: naselje Bijela Gora

                                                                             

Tivat     

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Donja Lastva, dio prema Opatovu.

-u terminu od   10:00 do 15:00 sati: Dobrota, Autokamp, Ljuta, Orahovac, Sv. Stasije, Sv. Vrača

 

Kotor   

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Krivošije

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Perast, Dražin Vrt, Banja.

– u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Filterska Stanica, kratkotrajni prekid na dijelu Sutorine i Servisne zone.

-u terminu od   9:30 do 10:30 sati: Tržni centar Laković u Sutorini

-u terminu od   12:20 do 14:00 sati: Hotel Plaža, dio potrošača ispod Strog grada i oko Hotela.

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati:Kameno, Stanovčići, Obradovići

-u terminu od   10:00 do 13:00 sati: Grbalj, Kovači, Višnjeva, Kubasi.

-u terminu od   10:00 do 14:00 sati:  Krivošije, Dragalj

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Prčanj, dio potrošača oko palate Tri Sorele.

-u terminu od   9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Od crkve Sv. Matija do konobe “Portun”, dio iznad magistrale oko Psihijatrije

-u terminu od   8:00 do 17:00 sati: Lastva Grbaljska

-u terminu od   8:00 do 17:00 sati: Rahovići, gornji dio Dumidrana

 

 

Rožaje

-u terminu od   9:00 do 14:00 sati: Ćosovica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Brezojevice

 

Berane

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: dio sela Trepča

 

Andrijevica       

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati:  Slatina,Zabrđe,Trešnjevo , dio sela Prisoja (potrošači koji se napajaju sa STS Prisoja 2) i  Izbjegličko naselje Kraštica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Selo Cecuni

-u terminu od   9:30 do 14:30 sati: :Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

 

Mojkovac          

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Baza

-u terminu od 9:00  do 14:00 sati: Žari Brezovac

-u terminu od   10:00 do 14:00 sati: Podbišće, Mrdo, Kovijenići, Pejovići, Štitarica, Baza, Ćetkovići, Biogradsko Jezero, Feratovo Polje, Kraljevo Kolo, Gacka

 

Kolašin

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Bašanje Brdo, Dom Zdravlja, Gorska, Industrijsko, Izbjegličko, Sm Polje, Vijenac, Vodenica, Željeznička Stanica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Silos

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:30 do   14:30 sati: Drijen

 

Bijelo Polje

-u terminu od   9:00 do 14:00 sati: Poda

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Orahovica, Sutivan Škola

-u terminu od   7:30 do 17:00 sati: Barice, Šljemena, Pisana Jela

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati: Lazovići

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati: Čeoče

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati:  Brzava

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati: Lipnica

-u terminu od   10:00 do 16:00 sati: Godijevo Škola

-u terminu od   10:00 do 11:00 sati: Hotel, Konfekcija, Pošta, Robna Kuća, S4, Solidarnost, Stara Pijaca, Zgrada Vunko, Telekom

 

Žabljak

-u terminu od   9:00 do 15:00 sati: dio naselja Kovačka dolina

-u terminu od   9:00 do 15:00 sati: Zminica

-u terminu od   10:00 do 12:00 sati: Borje

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio ul. M. Peruničića, K. Petra I, Užička, Volođina, N. Pašića,

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

– 21.01. – STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2 Srijeda- STS Osjecenica, STS Grahovac, STS Zaslap, STS Nudo 1 i 2, STS Rojevici, STS Zakurljaj, STS Prisoje, STS Podkraj, STS Gornje Polje 1 i 2, STS Brana, TS Grahovo Skola, TS Grahovo Hotel, MBTS Katunjanin, STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2.

Cetinje

– 20.01. – 24.01. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 20.01. – 25.01. – Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Kotor

– 20.01. – 24.01. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvecava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2, STS Dragalj 3.

Bijelo Polje

– 20.01. – 24.01. – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska.

Berane

– 20.01. – 25.01. – Kurikuće i Trepča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 20. januara do petka 24. januara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Kotor 21.01.

– Lastva Grbaljska.

Tivat 22.01.

 – Mrčevac, Rahovići, Vrijes i Dumidran.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 01/10/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio