Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica
– u terminu od 12 do 14 sati: Golubovci, željeznička stanica “Golubovci”, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj;
– u terminu od 08:30 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići, Mataguži, Dom zdravlja – Golubovci, zgrada GO Golubovci, Beglaci i dio Bijelog Polja;
– u terminu od 08 do 15 sati: željezničke stanice “Bioči” i “Lutovo”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah;
– u terminu od 08:30 do 15 sati – dio Ibričevine, dio ul. Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj Gori iznad kasarne Masline.

Cetinje
– u terminu od 08 do 17 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Nikšić
– u terminu od 08 do 18 sati: Zagora (Savino Brdo), Okolišta, Zaslap i Nudo;
– u terminu od 08 do 17 sati – kompletno područje Golije;
– u terminu od 08 do 18 sati: Trafomont, Maočići, Riječani, sušara “Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča, Brankov Do, Bajov Do, Rudine , Ramovića Do, Jabuke, Brestice, Trubjela i Trubjela – Vojska, Krstac i Vojin Do;
– u terminu od 08 do 18:30 sati – Srni Do;
– u terminu od 07:30 do 18 sati – Vonjin Do i Ponikvice;
– u terminu od 08 do 15:30 sati: Trebješka ulica, naselje pod Trebjesom, Rudarska, Gračanička, dio Školske ulice i dio Kličeva;
– u terminu od 09 do 13 sati: ulica Milice Vučinić, dio ul. Vuka Karadžića, ul. Andrije Kovačevića, ul. Sima Šobajića, ul. Voja Samardžića i dio ul. Blaža Jovanovića;
– u terminu od 13:30 do 16:30 sati: dio područja Dragove Luke, Hajdučka ulica, Durmitorska ulica I Krš u Dragovoj Luci;
– u terminu od 09 do 13 sati – dio Kličeva i Stubička ulica;
– u terminu od 13:30 do 15 sati: dio Bulevara 13. jul, dio Mrkošnice i dio naselja pod Trebjesom.

Ulcinj
– u terminu od 08 do 14:30 sati – Šas (Salaj). 

Bar

– u terminu od 09 do 15 sati: ul. Borska br. 1, 3, 5, 7, 18, 20 i 22; Bulevar Revolucije br. 8, 10, 12, 14 i 16; Bulevar 24. novembra br. 4; ul. Jovana Stojanovića br. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ul. Jovana Tomaševića br. 36, 38 i 40; ul. Vladimira Rolovića br. 7, 9 i 11; Zgrada F2 na Topolici 1; objekat Volija u ul. Vladimira Rolovića (povremena isključenja u trajanju od 30 minuta u navedenom terminu).

Budva
– u terminu od 09 do 12 sati – dio naselja Medigovići.

Kotor
– u terminu od 09 do 12 sati – Sv. Stasije (Kriva ulica – dio područja pored mora).

Herceg Novi
– u terminu od 07 do 14 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj;
– u terminu od 08 do 13 sati – Mojdež i selo Kulinovići.

Bijelo Polje
– u terminu od 08 do 09 sati: Kisjela Voda, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Metanjac, Njegnjevo, Sutivan, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Šolje, Mojstir, Bistrica, Gubavač, Kneževići, Orahovica, Konatari, Mojstir, Rodijelja, Dubrave, Unevina, Ziljak, Voljavac i Požeginja;
– u terminu od 09 do 18 sati – Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave i Boljanina;
– u terminu od 9 do 12 sati – Kostići;
– u terminu od 10 do 17 sati: Nikoljac, centar grada, Rakonje, Malo Polje, Gimnazija, Medanovići, Cerovo, Rasadnik, Zaimovića Livade, Lipnica, Ljesnica, Rijeka, novi i stari Tržni centar, Gornji grad, Banje Selo i Pošta.
– u terminu od 11 do 15 sati – Čokrlije;
– u terminu od 9 do 11 sati – Krstače.

Kolašin
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Babljak;
– u terminu od 08:30 do 15 sati – Uljari;
– u terminu od 12:45 do 13:30 sati: Gornja Morača, Donja Morača, manastir “Morača”, Rovca, Prekobrđe i Ravni.

Plužine
– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Crkvičko polje, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do, Brijeg, Paklice, Šćepan Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati, Kneževići, Grab i Carina;
– u terminu od 08 do 16:30 sati – Miljkovac.

Andrijevica
– u terminu od 09 do 13 sati – kompletno područje opštine Andrijevica.

Plav
– u terminu od 09 do 13 sati – kompletno područje opštine Plav;
– u terminu od 09 do 14:30 sati – gradsko jezgro, ulica Jezerska (od oboda do Jezera) i selo Zabelj.

Gusinje
– u terminu od 09 do 13 sati – kompletno područje opštine Gusinje;

Berane
– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Dolac, Praćevac, Kaludra, Rovca i dio sela Donja Rženica;
– u terminu od 10 do 16 sati: Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Rijeka Marsenića, Navotina, Trepča, Šekular, Crni Vrh, Bastahe, Praćevac, Lubnice, Kurikuće, Glavaca, Vuča i katun Jelovica;
– u terminu od 08 do 18 sati – selo Veliđe;

Petnjica
– u terminu od 09 do 11 sati: Babino, Zagrađe, Dragosava, dio sela Goražde i fabrika Polieks.

Rožaje
– u terminu od 09 do 14:30 sati – Seošnica.

Pljevlja
– u terminu od 08:30 do 15 sati – brana “Otilovići”;
– u terminu od 08 do 18 sati: Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići i Trnovice;
– u terminu od 10 do 12 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Višnjica, Meljak, Šljuke, Cerovci, Vrba, Zahum, Puzići, Strahov Do, Bjeloševina, Plakali, Prehari, Orlja, Glisnica, Crno Brdo, Rađevići, Mironići, Jakupov Grob, Jezero, Zorlovići, Potkovač, Kovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Pliješ, Boljanići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;
– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Gradir Montenegro, Zabrnjica, Pračica, Mrčevo, Nange, naselje Šula, Petine, Vitine, Čestin, Sirčići, Lugovi, Romač, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšić i Plansko.

Šavnik
– u terminu od 08 do 18 sati: Krnja Jela, Komarnica, Kozarica, Mokro i Gradac;

– u terminu od 10 do 18 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina i Timar.

Žabljak
– u terminu od 09 do 15 sati – naselje Pećića Ograde i dio Njegoševe ulice;
– u terminu od 08 do 18 sati – Podgora.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane ( od 09.09 do 13.09. )
– Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Veliđe i Navotina.

Šavnik (od 09.09. do 13.09.)
– ponedjeljak i utorak (09 i 10. septembra): Rudo polje, Kutnja Njiva, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži;
– utorak i srijeda (10 i 11. septembra): Komarnica i Kozarica;
– srijeda (12. septembar): Mokro i Gradac;
– petak 13. septembar: Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 09.09. do 14.09.)
– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok i Hasanbegovići.

Nikšić ( od 09.09 do 14.09.)
– Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;
– kompletan dalekovod “Grahovo” (ponedjeljak, srijeda i petak): Spila, Savino brdo, Okolišta, Zagora, Osječenica, Rojevci, Grahovac, Prisoje, Zakurljaj, Nudo, Tospudje, Trešnjevo, Rokoči, Podkraj, Gornje Polje i Grahovo. Utorak i Četvrtak sela Okolišta, Zagora, Prisoje i Zakurljaj.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.
Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 23/01/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio