Servisne informacije

Ponedjeljak 07.oktobar

 

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 15 sati: dio ul.Iva Andrića, Ljevorečka ulica,dio ul. Ludvika Kube, dio ul. Hercegnovske,  ul. Dragana  Đurovića i Danilovgradska ulica, dio ul. Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline, ul. “Vukosave Božović”, ul. “Antona Čehova”, ul. “Nikole Lopičića”, dio ul.”Veljka Jankovića”  i  dio ul.”Orijenske

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović,  ul. Dušana Duće Mugoše  i Dom zdravlja Donjoj Gorica

 

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice,  Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija

-u terminu od 09 do 15 sati: Štamparija, dio Donjeg Polja, dio Njegoševe I Vuka Mićunovića I mali dio Podgranicom

-u terminu od 09 do 10:30 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen

-u terminu od 11 do 12:30 sati: Gnjevi Do

-u terminu od 13 do 14:30 sati: Zgrada  Univerzitetskog Centra

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

 

Nikšić

-u terminu od 13:00 do 17:00: Svi potrošači sa područja Banjana, Grahova i Vilusa koji se napajaju sa TS 110/35/10 kV Vilusi

-u terminu od 08:00 do 18:00 : Zaslap,  Nudo

-u terminu od 08:00 do 16:00: Glibavac, Gornje polje, Rastovac,  Vidrovan, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga

-u terminu od 08:00 do 16:00: Lipova ravan

-u terminu od 10:00 do 14:00: Dio Dragove Luke, Relejska, Bistrička, Dragovolučka

-u terminu od 08:00 do 10:00: Dio Dragove Luke-Krš, Hajdučka, Tovićka

-u terminu od 08:00 do 18:00: Grahovac

-u terminu od 09:00 do 10:00: dio VI Crnogorske, dio Alekse Backovića

-u terminu od 08:00 do 15:00: : Trafomont, Maočići, Riječani,”Sušara-

Miljanić”, Jasen, Podbožur, Kamensko, Smrduša, Cerovica, Raštica (Pometenik), Busak, Muževice, Lastva Donja, Lastva Gornja, Trepča,  Brankov do, Bajov do, Rudine , Ramovića do, Jabuke, Brestice, Srni do, Trubjela , Trubjela -(Vojska), Krstac, Vojin do

 

Plužine

-u terminu od 08:30 do 16:30: Nedajno

 

Kotor

-u terminu od 08 do 14 sati: Kavač, Troica, Lovanja, Tunel i naselja oko Tunela, Pržice, Vidikovac i Stara Foltica

-u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bakoči, Bunovići, Repaji

-u terminu od 11 do 14 sati: Jugodrvo i dio Radanovića, Donja Sutvara, Vranovići, Ljesevići, Bigova, kamenolom Kobra, kamenolom YU BRIV

 

Ulcinj

-u terminu od 08:00-15:00 sati: dio Đerane prema Kućevićima i dio Đerane prema ulici Turizma

-u terminu od 08:00-17:00 sati: Đonze,Draginje,Sukubin,Donji Kravari,Gornji Kravari,Podstegvaš

 

Bar-Sutomore

-u terminu od  09:00h  do 15:00 sati:  Orovo,Mirište,Đuričine Vode,dio Mirošice 1,ul.Cara Lazara i dio ul.Lenjinove

 

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Štitari

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Lužac

 

Plav

-u terminu od 09 do14:30 sati: dio sela Bogaiće

 

Rožaje

-u terminu od 09 do 13 sati: dio sela Bać

-u terminu od 13:15 do 15 sati: dio sela Besnik

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Kalače

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 08:00 do 09:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u  terminu od 09:00 do 18:00: Rodijelja, Franca Ušanovići, Koke Hasanbegovići, Mirojevići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Brzava·

-u  terminu od 17:00 do 18:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u  terminu od 08:00 do 09:00: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama;

-u  terminu od 09:00 do 18:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

-u  terminu od 17:00 do 18:00: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama

-u  terminu od 08:30 do 11:00: Lješnica;

-u  terminu od 09:00 do 15:00: Pavino polje.

 

Kolašin

-u  terminu od 08:00 do 17:00: DV Skrbuša- Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekici, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi

Val, Sunga, Padež, Planinica

-u  terminu od 08:30 do 14:30: Cerovica.

 

Pljevlja

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Pliješevina, Hodžići, Trnovice

 

Šavnik

-u terminu od 09:00-18:00 sati: Timar, Slatina, Mljetičak, Dobra Sela

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bare

 

Žabljak

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Uskoci i Njegovuđa

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata – u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 07.10. do 12.10.)

Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica

 

Šavnik (od 07.10. do 11.10.)

07-09.10

 

BIJELA

MILOŠEVIĆI

KRUŠEVICE

 

09-10.10.

 

RUDO POLJE

DUBROVSKO

GORNJE POLJE

DUŽI

KUTNJA NJIVA

KOMARNICA

KOZARICA

POŠĆENJE

PETNJICA

 

Nikšić ( od 07.10. do 12.10.)

Nudo 1 i 2 ponedjeljak,

Utorak- Sve osim TS-K Spila, TS-K Savino Brdo, TS-K Okolista, STS Zagora Donja. Srijeda- STS Gronje Polje 1 i 2, STS Brana ,

Cetvrtak- STS Nudo 1 i 2, STS Zaslap,

Petak- STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Bijelo Polje ( od 07.10.  do 12.10.)

-Strojtanica , ,Kisjela Voda,Potkrajci ,Njegnjevo,Sutivan,Dubrave,Kukulje,Livadice,Sela,Oluja,Donja ,Unevina Nova,Metanjac,Kanje, Dobrinje ,Mioče,Dobro Brdo,Dobrakovo,Rodijelja,Pećarska,Žiljak,Boturići,Mirojevići,Kok,Hasanbegovići,Bistrica, Dolac,Mojstir,Šolje,Jablanovo,Požeginja

 

-Barice

 

Danilovgrad (od 07.10 do 11.10.)

10-11.10.

PJEŠIVAČKI DO

RŽIŠTA

FRUTAK

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 07. oktobra do petka 11. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 07.10.

– Brzava

 

Bijelo Polje 08.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

– Rasovo

– Rijeka

– Voljavac

– Ćukovac

– G. Grad

 

Bijelo Polje 09.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

 

Kolašin 09.10.

– Drpe

– Oćiba

– Pčinja

 

Kolašin 10.10.

– Pčinja

– Manastir Morača

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 06/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio