Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 03. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu od 08 do 17 sati: Mosor, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna, dio Zlatice, Smokovac i dio Rogama prema Smokovcu.

– u terminu od 08 do 15 sati: soliteri preko puta škole Vuk Karadžić u ulici Radosava Burića.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Potkrš.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Ljevorečke Tuzi.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Rijeka Crnojević i sela Riječke nahije.

– u terminu od 08 do 17 sati: Repetitor Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Frutak, Ržišta, Do Pješivački i Repetitor Kurilo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje.

 

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Vidrovana, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Petrovići.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio naselja Blizikuće.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: dio naselja Kodre, Kolomza, Pistula, Zoganje, Gač, Repetitor Možura, Donja i Gornja Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Kodre Dakine i Reč.

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš.

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 15 sati: Perast, Banaj i Dražin Vrt.

– u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj.

– u terminu od 09 do 13 sati: naselja Markov Rt i Stoliv.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce,

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Kušutiće i Cecune.

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: sela Rovca i Kaludre.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: uže gradsko jezgro Berana – dio ulica 29 novembar i Polimske, Novo naselje od Fudbalskog stadiona do Tehničke škole, prigradsko naselje Pešca i dio sela Buče.

– u terminu od 11:05 do 13 sati: Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, Zaostro, Tunel Tifran, Crljevine, Skakavac, Štitare, Bubanje, Ruišta, naselja Rudeš i dio nasela Tum.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dobrinje, Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Bistrica Žiljak, Bistrica Nova, Kanje i Metanjac;

– u terminu od 09 do 11 sati: Grab Dauti;

– u terminu od 12 do 15 sati: Gevčina;

– u terminu od 16 do 17 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela i Šljemena);

– u terminu od 16 do 17 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 09 do 14 sati: DV 10 kV Pavino Polje (Pavino Polje, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Čokrlije, Rajkovići, Bijeli potok, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo i Stožer).

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Gornja Polja;

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: DV 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje I Gornja Rovca);

– u terminu od 08 do 15 sati: Šljivovica.

 

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bogaiće.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Pauče, Pliješevina i Otilovići.

– u terminu od 09 do 13 sati: Selac.

– u terminu od 10 do 16 sati: Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke,  Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza, Vlaovina, Ćirovići, Ljutići,  Podborova i Zelena stijena.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Seošnica.

 

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bijela, Miloševići i Kruševice.

– u terminu od 09 do 17 sati: Krnja Jela, Timar, Mljetičak, Dobra Sela i Slatina.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (od 02.12. do 07.12.)

– Gluhi Do i Prekornica.

 

Danilovgrad (od 02.12. do 07.12.)

– Utorak i srijeda: Ržišta, Pješivački Do i Frutak.

– Četvrtak i petak: Rova i Mosori.

 

Berane (od 02.12. do 07.12.)

– Šekular,

– Lukin Vir,

– Trepča,

– Rijeka Marsenića,

– Jugovine,

– Vinicka,

– Navotina,

– Gradina,

– Buče,

– Lužac,

– Praćevac,

– Bastahe,

– Kurikuće,

– Vuča,

– Jelovica,

– Glavaca,

– Crni Vrh,

– Veliđe,

– Dolac,

– Beranselo,

– Zaostro.

 

Nikšić (od 02.12. do 07.12.)

– Ponedjeljak i utorak: STS Tospude  1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

– Srijeda: STS Zaslap, Nudo 1 i 2

– Petak: STS Tospude1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Šavnik (od 02.12. do 07.12.)

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Prekornjača

– Pošćenje

– Petnjica

– Gradac

– Mokro

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

 

Bijelo Polje (od 02.12. do 07.12.)

– Strojtanica,

– Kisjela Voda,

– Potkrajci,

– Njegnjevo,

– Sutivan,

– Dubrave,

– Kukulje,

– Livadice,

– Sela,

– Oluja,

– Donja,

– Unevina Nova,

– Metanjac,

– Kanje,

– Dobrinje,

– Mioče,

– Dobro Brdo,

– Dobrakovo,

– Rodijelja,

– Pećarska,

– Žiljak,

– Boturići,

– Mirojevići,

– Kok,

– Hasanbegovići,

– Bistrica,

– Dolac,

– Mojstir,

– Šolje,

– Jablanovo,

– Požeginja,

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 02. decembra do petka 06. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 02.12. – 07.12.

– Kostenica, Bistrica, Pobretići, Centar i Žiljak.

 

Danilovgrad 03.12.

– dio ul. Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 08/08/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio