Servisne informacije za 02.april

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 02.aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati: 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Lopari, Rozdec, Rudine, Nikmaraš, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat i  repetitor Zatrijebač.

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Orah

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Korita

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip i Kopito Petrivića (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Povrhpoljina, Margovići i dio Gornjeg Zagarača

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kopilje

 

Cetinje

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: Očinići, Očinića Poljane i Borišići,

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Brankov Krš, Lješev Stup, Prediš, pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab,Bata, Donja Zaljut, Musta Rupa, Jasen, Tisovac, Izvor i Kobilji Do

 

Nikšić  

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Rokoči

-u terminu od 9:30 do   10:00 sati: ul.Krsta Kostića,ul.Partizanski put

-u terminu od 12:30 do 15:00 sati: ul.Krsta Kostića,ul.Partizanski put

-u terminu od 9:00 do   9:30 sati: Rastoci,ul.Partizanski put

 

Budva  

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Mažići, Lapčići, Stanišići, Brajići, Di Bar, Duletići, Pobori, Gornji Pobori, Donji Pobori i Stanjevići

                                              

Herceg Novi     

-u terminu od 9:00 do 11:00 bsati: Kratkotrajni prekidi u trajanju izvođenja radova na području Kumbora i Baošića

 

Bijelo Polje       

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Kruševo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati:Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 7:30 do   16:00 saati: Glibavac

                                                                                                                            

Kolašin

-u terminu od 8:00 do   14:00 sati: Babljak

-u terminu od   8:30 do 14:00 sati: Vočje

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Drijenak

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Ćetkovići, Donje selo, Podbišće, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo kolo, Štitarica, Asfaltna baza, Biogradsko jezero

 

Berane

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: selo Kurikuće

 

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do   14:00 sati: Otilovići

 

Žabljak

-u terminu od 8:30 do   14:00 sati: Suvodo, Karadžić, Zminica, Rudinovača, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Mandića Do, Okruglica

 

Šavnik 

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Tušinja

 

                                                                                             

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata od 30. marta do 04. aprila, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

– Nikšić – Grahovo, STS-Rokoči 1, STS-Nudo 1 i STS-Prisoje.

– Cetinje – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

– Danilovgrad – Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina, Gruda i Ćurilac;

– Berane – Kurikuće.

– Bijelo Polje – Glibavac, Kumanica, Potrk, Obod i Žaljevo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 12/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio