Servisne informacije za 02. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 02. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i Boljesestre, dio Farmaka oko crpne, dio Dinoše, Samački Hotel i dio oko njega.

– u terminu od 09 do 13 sati: dio Stadiona Budućnosti.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 10 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići.

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

– u terminu od 09 do 15 sati: selo Grab.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica i dio Spuža oko Mlina Šajo.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume (kratkotrajna isključenje).

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići.

– u terminu od 08 do 16 sati: Vilusi, Ilijino brdo, Carina, Dolovi.

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan, Klenak.

 

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Dio Plužina-Rosulja.

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Unač, Repetiror, Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

 

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Vitići.

 

Budva

– u terminu od 07:30 do 19 sati: dio naselja Čučuci i dio naselja Podličak.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Gač.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Krivošije, Zvečava.

– u terminu od 12 do 13 sati: Markov Rt, Jerovica.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 13 sati: Vrbanj.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jošanica.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca, Lisijevo Polje i dio sela Goražde.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Okladi, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Goduša, Kradenik, Sipanje, Ličine, Lazovići, Moravac, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Sokolovac, Dupljaci, Đalovići, Čampari i Kovren.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Sela, Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo i Starče.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati: Štitarica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Babino Polje, Jara i Meteh.

 

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: selo Grahovo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Radetina, Kačapore, Besnik, Lovnica, Bašča, Zloglavlje, Ćosovica, Sastavci, Klanac, Lučice, Grižice, Radetina, Kurbadovići, Bać, Jablanica, Đžuđževići.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina.

– u terminu od 07:30 do 18 sati (kratkotrajno): Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ.

– u terminu od 08 do 15 sati: Podrogatac.

– u terminu od 08 do 17 sati: Kalušići, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići.

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Zbljevo, Vidre, Gosteč, Bučje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Vrulja.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 16 sati: Uskoci.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 27/02/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio