Servisne informacije za 06. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 06. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice-dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, dio Zagoriča oko groblja, dio Gornjih Vranića i Miletine Njive.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Božaj, Kremza, Vitoja, granični prelaz Božaj, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, dio Sukuruća, Vladne i Dubrave.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: dio Glavice i Orja Luka.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 12:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

– u terminu od 13 do 15 sati: Rijeka Crnojevića.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Rastovca, dio Vidrovana, dio Gornjeg Polja, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan.

– u terminu od 09:30 do 16 sati: Dio Bulevara Vuka Mićunovića, Ul. Josipa Sladea, dio Ul. Njegoševe, Ul. Ljubljanska.

– u terminu od 12 do 16 sati: Dio Bulevara 13. Jul, Ul. Straševska, Ul. Šavnička, dio Kličeva.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Goranska-Šume.

– u terminu od 08 do 17 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

 

Bar

– u terminu od 08 do 18 sati: Vitići

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: Meraja i dio naselja Nova Mahala kod vile Pelivan.

– u terminu od 08 do 15 sati: Zoganje i dio naselja Donja Briska Gora.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 18 sati: Krivošije, Dragalj.

 

Herceg Novi

– u terminu od 11 do 13 sati: Bijela: Dječiji dom i potrošači oko njega, potrošači od Osnovne Škole Orjenski Bataljon do Brodogradilišta, potrošači oko Centra za kulturu Bjele. Baošići: Grabi, Navarinsko polje, potrošači oko stare vile Margot. Norveško naselje, potrošači ispod magistrale od Restorana Papagaj do prodavnice IDEA na obali, kamp Baošići. Kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

– u terminu od 13 do 14 sati: Đenovići: potrošači u okolini groblja, ispod i iznad magistrale, potrošači na Pršut krivini, kampovi u Đenovićima, potrošači oko mjesne zajednice u Đenovićima, Hotel Fanfani. Kumbor: potrošači iznad kompleksa Porto Novi, potrošači od kompleksa Porto Novi do Pršut krivine. Kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Trešnjevo.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Kostići, Babića Brijeg, Čokrlije, Krstače, Mahala, Grubješići, Kičava, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Ivanje, Žiljak i Medanovići.

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Žaljevo, Glibavac.

– u terminu od 08 do 13 sati: Brzava, Medaševine.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Muslići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 16 sati: Pržišta.

 

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Osreci, Zakrilje, Dugi laz, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio centra grada (ulica 4. Proleterske i dio potrošača u ulicama: P. Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i trga Borca)

– u terminu od 08:30 do 09 sati: S-3, Veletrgovina, Policija1, Policija 2, Osnovna i Muzička škola, Donji Pažanj i Gornji Pažanj

– u terminu od 09 do 18 sati: Suva Gora, Vranještica.

– u terminu od 13 do 14:30 sati: S-3, Veletrgovina, Policija1, Policija 2, Osnovna i Muzička škola, Donji Pažanj i Gornji Pažanj.

 

Plav

– u terminu od 09 do 13 sati: selo Babino Polje.

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Jara.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Hodžići i Trnovice.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan i Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz Kula, Repetitor Kula i selo Bandžov.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 28/11/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio