Servisne informacije za 07. avgust

ê

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: zgrada Nornal copmany na uglu  Bulevara Peka Dapčevića i Pera Ćetkovića.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice-dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, dio Zagoriča oko groblja i dio Gornjih Vranića, zeljeznicka stanica Bioči, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Or

– u terminu od 09 do 13 sati: zgrada u Ljubljanskoj ulici preko puta Montefarma.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.)

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Dinoše-Planinica.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Stanjevića Rupa i Zagorak.

 

Cetinje

– u terminu od 07 do 09 sati: Područje Čeva, Resne i Ćeklića.

– u terminu od 08 do 15 sati: Rvaši.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio Kočana, Blace, Vododvod-Poklonci, Krupac, Brana, Crnodoli.

– u terminu od 08 do 15 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići.

– u terminu od 08 do 15:30 sati: Norin, Zavraca.

– u terminu od 08 do 16 sati: Dio Glibavca.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dio Dragovoljića.

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Mljekara Srna.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 18 sati: Krivošije,Dragalj.

– u terminu od 10 do 11 sati: Markov Rt, Stoliv.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstagvaš.

 

Herceg Novi

– u terminu od 05 do 10 sati: Luštica, Žanjice i Mirišta.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca, Lisijevo Polje, dio sela Bubanje, selo Poda, dio sela Bubanje, dio sela Ruišta.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Dobro brdo, Bojišta.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Slatina.

 

Kolašin

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.

– u terminu od 08 do 18 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevina, Sela, Smira, Sreteška Gora, Uljari, Ulica.

– u terminu od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci.

 

Gusinje

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio sela Vusanje (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Vusanje 3)

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Vusanje (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4kV Vusanje 2)

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Redžovići i Selo Bijela Crkva.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Pilana Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići, Trnovice.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 28/11/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio