Servisne informacije za 07. septembar

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 07. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 12 sati – dio Gornje Gorice i područje kod bivših nikšićkih semafora;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Tološa (naselje preko puta Volija prema Bloku 9), Ceklinska ulica, ul. Džordža Džeksona, ul. Đura Cagorovića i dio Gornje Gorice iza marketa Venkor;

– u terminu od 08 do 18 sati – Ubogi Do.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 09 sati: Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova,  Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – dio Spuža  (Vada).

 

Tuzi

– u terminu od 08 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz „Božaj“;

– u terminu od 11 do 13 sati – stadion „Tuzi“.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: vodovod “Vidrovan”, dio Vidrovana, kaptaža “Vidrovan”, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Gornja i Donja Somina;

– u terminu od 15 do 18 sati: MUP, ul. Milovana Pekovića, ul. Novice Cerovića, ul. Vuka Karadžića i ul. Voja Deretića.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 12 sati – ul. Hafiz Ali Ulqinaku i objekti preko puta objekta Top Shop – a;

– u terminu od 08 do 12 sati – Donji i Gornji Štoj, Ada Bojana i plaže od Kopakabane do Ušća Bojane.

 

 

 

 

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: kaptaža – Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 11 do 13 sati – hotel “Ineks”.

– u terminu od 08:30 do 10:30 sati: vodovod Sutomore,naselje Šaren Sad i naselje prema crkvi.

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 14 sati – Vrbanj.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići;

– u terminu od 08 do 18 sati: Kalušići, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, Vujanović (preduzeće Mivex), Duja (staklorezačka radnja), pilana – Dragaš, pilana – Klačar, pilana – Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Englezi, Borje, engleske vikendice, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac;

– u terminu od 10 do 12 sati – Virak.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati – ŠIP Polimlje i Šumsko pilana;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zaostro;

– u terminu od 09 do 15 sati – područje Opštine Petnjica i seosko područje Police.

 

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Biševo;

– u terminu od 08:30 do 18 sati – selo Grahovo.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Malo Selo.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 14 sati – Žari Vrela;

– u terminu od 09 do 15 sati: Ćukovac, Jagoče, Zaton, Pripčići, Stožer i Lozna;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 08 do 12 sati – Voljavac;

– u terminu od 12 do 14 sati – Bistrica Žiljak.

Kolašin

– u terminu od 10 do 16 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari I Crni val;

– u terminu od 09 do 17 sati: Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje i Trmanje;

– u terminu od 09 do 14 sati – Raičevine;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Trešnjica.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 21/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio