Servisne informacije za 08. septembar

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 08. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od  08 do 16 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun, dio Tološa (naselje preko puta Volija prema Bloku 9, Ceklinska ulica, ul. Džordža Džeksona i ul. Đura Cagorovića;

– u terminu od 08 do 18 sati – Pajkov Vir.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, kao i preduzeća Šimšić, GSI i ZIP (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Bandići;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont (kratka isključenja u navedenom periodu);

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon,  Kokošice, Meterizi,  Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč,  Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Pišteta;

– u terminu od 08 do 18 sati – Prigradina, Montex, Krtine (Šljeme) i Garevac (Baljački Do).

 

Plužine

– u terminu od  08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno;

– u terminu od 09 do 15 sati: Unač, repetiror „Unač“, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

 

Budva

– u terminu od 09 do 16 sati – naselje Budva polje zapad III faza, ul. Maslina, dio Topliškog puta  (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu);

– u terminu od 09 do 16 sati: Zaobilaznica, dio ul. Babilonija, dio ul. Mainiski put, dio ul. Žrtava fašizma (naizmjenična isključenja potrošača u trajanju do 45 minuta po izvodu);

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: dio naselja Grđevica – Rozino, X ulica, dio ulice Filipa Kovačevića i dio naselja Podostrog.

 

Bar

– u terminu od 09 do 16 sati: ANB-Hiper market, Kips, Cerovo, kiosk Tabaco i područje pored ANB-a.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Gornji Kravari;

– u terminu od 08 do 12 sati – Totoši, objekti preko puta “Građe Komerc”;

– u terminu od 08 do 09 sati – Pinješ (dio naselja oko gradskog groblja).

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati – građevinska trafostanica na kompleksu Azmont-a u Kumboru;

– u terminu od 10 do 17 sati – korisnici Tople 3 (povremeni prekidi u periodu izvođenja radova);

– u terminu od 07 do 12 sati – Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: dio Kalimanja iznad magistrale, ulice Kalimanjska I, II i III, Gornji Kalimanj I, II, III.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Mirac, Čavori i Koložun.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići;

– u terminu od 08 do 18 sati: Kalušići, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, živinska farma – Zabrđe, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Zenica, Vujanović (preduzeće Mivex), Duja (staklorezačka radnja), pilana – Dragaš, pilana – Klačar, pilana – Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši i Kakmuže.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Englezi, Borje, engleske vikendice,  Ninkovići, Lukšić i Šumanovac (mogući kratkotrajni prekidi u navedenom terminu).

 

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Bašča;

– u terminu od 09 do 15 sati: Biševo, Bać, Jablanica, Bašča, Hurije , Grahovo, Klanac, Balotiće, Dračanovac, Malin – dubrava, Bukovica, Honsiće, Pripeč, Bijela Crkva, Njeguši, Gornja i Donja Lovnica, indusriska zona – Zeleni, fabrike Titeks, Dekor, Buteks, Elkos i Kristal;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Grahovo, Fejzići, Babići, Kujevići, Plunca, Bijela Crkva, Biševo, Sinanovića Luke, Gospođin Vrh, Kačapore, Besnik, Lovnica, Bašča, Zloglavlje, Ćosovica, Sastavci, Klanac, Lučice, Grižice, Radetina, Kurbadovići, Bać, Jablanica i Đžuđževići.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj – Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 09:30 do 12:30 sati – Dom zdravlja „Berane“.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – katuni Štavna i Kobilj Do;

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Velika.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Obrov, Pripčići, Kruševo, Rasovo, Stožer i Žiljak.

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Potrk, Obod i Žaljevo;

– u terminu od 08 do 15 sati – Ribarevine;

– u terminu od 08 do 12 sati – Šolje;

– u terminu od 12 do 15 sati – Malo Polje.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Bjelojeviće;

– u terminu od 09 do 13 sati: Slatina , Dobrilovina , Bistrica, Kaludra  Gojakoviće , Krstac i Siga.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Skrbuša, Lug Vukićevića i Donje Lipovo.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 21/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio