Servisne informacije za 10. avgust

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 10. avgusta,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice, dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, dio Zagoriča oko groblja, dio Gornjih Vranića i Pelev Brijeg;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Petra Miljanića i Rovačka ulica.

– u terminu od 08 do 16 sati – Lopate u Piperima i ul. 18.jula.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Jelenak, Klanica, Farma koka, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Međice, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba, Jablan i Slatina.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići, Tomići, Šinđon,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 08 do 12 sati: Lipovik, Dujeva, Čukojević i Zaječina;

– u terminu od 07 do 09 sati: područje Čeva, Resne i Ćeklića.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje u trajanju do 30 min.);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubrave, Jasenovo Polje, Carine, Glušje Selo, Liverovići i dio Dragovoljića;

– u terminu od 09:30 do 11:30 – zgrada Elektroprivrede;

– u terminu od 11:45 do 13:45 – dio Kapinog Polja;

– u terminu od 14 do 16 sati  – FK Sutjeska.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:  Goransko, Okrajci, Manastir Piva i Sinjac.

 

Herceg Novi

– u terminu 07 do 15 sati – Vrbanj.

 

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – Sveti Stasije (od Krive ulice do Kavalina) – kratkotrajni prekidi u navedenom terminu;

 

Tivat

– u terminu od 10 do 12 sati – Kalimanj (ispod stare škole);

– u terminu od 08 do 10 sati – Pod Kuk.

 

Bar                       

– u terminu od 08:30 do 13 sati: Agroexport, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duškići, Mala Gorana, Nikezići, Metanovići, Velja Gorana, Pelinkovići i Kovačevići.

              

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Zoganja, Darza, Donja Briska Gora,Sv.Đorđe, Ćurke, Sutjel, Kodre Dakine i Reč.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Ranče, Ranče Carina i pilana „Marić Vuko“;

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 08 do 15 sati – Kneževići i Ljutići.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: pilana „Karadžić“, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Jagoče, Ribarevine, Lijeska Breza, Rasovo – Rosulja  i Ćukovac;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Dobrinje;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije, Srđevac, Gubavač (Bijedići), Kisela Voda, Rasovo, Loznice, Obrov, Vlah, Boljanina, Pex-impex, Zminac, RDC Kurilo, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Slatka, Stožer, Bliškovo, Žurena – Brestovik, Lozna, Donja Lipnica i Brzava.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati – Mateševo i Međuriječje;

– u terminu 07:30 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – Kos i Trebješica.

 

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Krasića Strana.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – prigradsko naselje Carine.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Sjenožeta i dio sela Ulotina.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Vrbica.

 

Plav

– u terminu od 09 do 13 sati – Novišće i dio sela Rženica.

 

  • 28/11/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio