Servisne informacije za 11. avgust

      Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 11. avgusta,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Zlatice, Smokovac, Mosor, Peuta,  Gornja i Donja  Vrbica, Repetitor Sjenica, dio Meduna, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Gornje Gorice, dio ul. Miloja Pavlovića i dio uz magistralu, dio Zagoriča oko groblja, dio Gornjih Vranića i Pelev Brijeg.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – dio Glavice i Orja Luka.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 10 do 15 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen;

– u terminu od 09 do 16 sati: naselje Gipos, dio Donjeg Kraja, dio naselja 4. jul, gornji dio Bulevara, dio predgrađa i dio oko kružnog toka  (kratkotrajna isključenje u navedenom terminu);

– u terminu od 07 do 09 sati: Područje Čeva, Resne i Ćeklića.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom (kratkotrajna prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Dubrave, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan;

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Bulevar Vuka Mićunovića, ul. Josipa Sladea, ul. Njegoševa i ul. Ljubljanska;

– u terminu od 11:45 do 13:30 sati: Pilana, dio Gornjeg Polja i dio Vira, dio Vidrovana;

– u terminu od 14 do 16 sati – Vodovod – pumpe , Crkva i okolno naselje (Vidrovan);

– u terminu od 08 do 18 sati – dio Dragovoljića.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 18 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;

– u teminu od 08 do 15 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom terminu).

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Vrbanj i Kameno;

– u terminu od 08 do 10 sati: Đenovići (korisnici u okolini groblja, ispod i iznad magistrale, potrošači na Pršut krivini, kampovi u Đenovićima, potrošači oko mjesne zajednice u Đenovićima, Hotel “Fanfani”) i                      Kumbor (korisnici iznad kompleksa Porto Novi, kao i od kompleksa Porto Novi do Pršut krivine) – kratkotrajni prekidi u u navedenom terminu. 

 

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – Sv. Stasije (dio prema Kotoru).

 

Bar

– u terminu od 08 do 13 sati: Tuđemili, Manastir “Ribnjak”, Dvorac “Todorović”, kafana Kod Marka, Boškovići i sušara.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Kodre kod Ševrona;

– u terminu od 08 do 14 sati – Draginje.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: pilana “Karadžić”, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići i Merulja.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Hodžići i Trnovice.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Dolac, Gornji i Donji Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Dobrinje;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir donji, Mojstir gornji, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– u terminu od 09 do 15 sati: Crniš, Medanovići, Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Kostići  i Pruška.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Gornja Polja.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 12 sati: ulica Četvrte proleterske, dio korisnika u ulicama: Palih Partizanki, Dunje Djokić, Junaka Breze, Radoša Maškovića, Generala Bulatovića, Mojkovačke i  Trga Borca;

– u terminu od 08:30 do 09 i od 13 do 14:30 sati: Pažanj, Osnovna muzička škola, Policija, Veletrgovina i centar grada;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – Kos i Trebješica;

– u terminu od 09 do 18 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari i Crni Val.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Poda i dio sela Ulotina.

 

Rožaje

– u terminuod 09 do 14:30 sati – naselje Zejnelagići.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Javorova;

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Meteh.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 28/11/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio