Servisne informacije za 11.jun

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 11. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Gornje Gorice oko Konjičkog kluba

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice Ratnih vVeteran i dio naselja na Kakarickoj Gori iznad kasarne Masline, dio Tološa oko marketa Voli, Lipe, dio ulice Nikole Tesle, Ulica Ludviga Kube, Rovačka Ulica i Ulica Petra Miljanića.

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 9:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Jama Žarića, Ljututuk, Bobulja

 

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića

                                                                                         

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Kuta

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Šljeme, Baljački Do, Crni Kuk, Zanuglina, Somina

 

Plužine

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Unač, Trsa, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Podmilogora, Nedajno, Mala Crna Gora

                                                           

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Rastiš

 

Bar        

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Možura-Kamenolom

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Kamenari, Đurići, Mirac, Čavori, Koložun

 

Herceg Novi      

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Baošići – Norveško naselje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Sutorina- Beci, Prijevor, Malta i Konjevići i Lučići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Markov Rt, Stoliv

                                            

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Planinica

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica, Trmanje

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Sutivan, Pavino Polje

-u terminu od 7:00 do 8:00 sati: kompletan konzum TS 35/10 kV ‘Šćepanica’ (DV 10 kV: Ivanje, Srđevac i Žurena)

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi

-u terminu od  9:00 do 18:00 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Vlah, Boljanina, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Zminac, Mojstir, Kićava

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Buče, Zagrad

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: selo Zagrad

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Babino Polje

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bać, Besnik

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Kujevići, Plunca, Dautovići, Fejzići, dio sela Bać, Murići

                                                                                         

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče, Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Potoci, Male Krće

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Ul. Podgorička, Iva Lole Ribara, Oslobođenja, zgrada Supermarketa Žitoprodukt, dio naselja Brdo, Gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska

 

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Gomile

 

Šavnik  

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Štičije, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela, Bare

                                                                                                        

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio