Servisne informacije za 12.februar

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijeda 12. februara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: ul. Bregalnička, Vladike Danila i dio ulice VII omladinske brigade

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: ulica Đura Cagorovića

-u terminu od 9:00 do   11:00 sati: ul. Gojka Radonjića, Keše Đurovića, Spasa Nikolića, Sava Lubarde i dio ul. Kralja Nikole (oko nekadašnje Direkcije pošta)

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: zgrade u Ulica Pera Ćetkovića

-u terminu od 9:00 do   11:00 sati: ulica Miloja Pavlovića

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova,  Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta,  Slap Zete,Viš, Mijokusovići,   Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje i Do Pješivački(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Slatina

 

Cetinje

-u terminu od   8:00 do 17:30 sati: Zagrablje i Savatrans(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od  8:00 do  17:30 sati: Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od   8:00 do 15:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od   10:00 do 13:00   sati: sela Rječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor

-u terminu od   8:00 do 14:00 sati: dio grada od Rezidencije prema Humcima

-u terminu od 8:00 do   14:00 sati: naselje 4 Jul, Gipos, dio Donjeg Kraja i Konga

 

                                              

Nikšić  

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Grahovac

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: Spila

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Nudo

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: Prisoje

-u terminu od 8:30 do   16:00 sati: Rudinice

-u terminu od 8:30 do   16:00 sati: Bogetići, Stubica, Stubičko Međeđe, Paprati, Cerovo, Drenoštica, Vitasojevići

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Petrovići

                                                                                             

Budva  

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Bim slavija, dio ul. Veljka Vlahovića

 

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Lisna Bori

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Selita

 

Bar        

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Bijele poljane, Brijege , Gornje Brčelo,  Tomići, Brčeli 2, Bukovik, Sotonići i Mitrovići

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: korisnici na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Dobra Voda, Utjeha, Mrkojevići, Veliki Pijesak, Nišice, Paljuškov pijesak, Bartula, Rap, Bolnica, Stari Bar, Stari grad, Belveder, Baukovo, Čeluga, Tomba, Aragana, Perčobići, Kamenolom, dio Zaljeva, Polje, Pod Volujicom, Karanikići, Repetitor,Miljanov Most,  Gornje Zaljevo, Sv.Ivan, Jankovići, Šahinovići, Staro Raskršće, Cerovo, Popovići, Rena, Garnizon, Gvozden Brijeg i dio Bjeliša (Naizmjenična isključenja potrošača u trajanju do 5 minuta po izvodima 10 kV)

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati:dio korisnika na području Ilinog Stajališta

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Đurmani

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom

 

Herceg Novi     

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Luštica, Kabala i radiofar SMATSA

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići, Stjepčići

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kameno

 

Kotor   

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj, Glavati

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Grbalj, Bratešići i Gorovići, kratkotrajni prekidi na području Lastve, Petoselice, Krimovice i Platamuna.

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati:  Krivošije, Dragalj.

                                              

Berane

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Mašte

-u terminu od 8:00 do   17:30 sati: dio sela Vinicka

 

Andrijevica       

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Kralje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Slatina

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Prisoja

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: dio sela Trepča

 

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo -Seošnica

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: dio sela Carine

-u terminu od 12:30 do 14:00 sati: selo Koljeno

 

 Plav     

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati:  selo Novšiće

                                              

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do14:00 sati: Gornji Lepenac

 

Kolašin

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Cerovica

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati: Breza

 

Bijelo Polje       

-u terminu od 7:30 do   8:30 i od   16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati:Brestovik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: DOBRINJE, KANJE, DOBRO BRDO, MIOČE, DOBRAKOVO, GRANIČNI PRELAZ, GOSTUN, METANJAC

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lazovići

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Radulići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Dječiji Vrtić

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Krstače

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Femića Krš 2

                                              

                                              

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 10.02. – 15.02: Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići i Romi;

Danilovgrad

– 10.02. – 15.02:  Ržišta, Pješivački Do, repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

10.02. – 15.02: Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

10.02. – 15.02: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

                                                                                NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 10. februara do petka 15. februara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Đurmani (10. i 11. februar);

– Bartula (12. – 15. februar).

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 06/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio