Servisne informacije za 13.februar

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 13. februara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio ulice Generala Sava Orovića, Veljka Jankovića, Goranska i Savska

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: ulica Slovačka

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog,  Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta,  Slap Zete,Viš, Mijokusovići,   Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje i Do Pješivački (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Jelenak, Klanica,Kukoševina,Farma koka, Brojler, Pocijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Bobilja, Donji Martinići, Kruščica, Topolovo, Međice, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio Bandića

 

Cetinje

-u terminu od 8:00 do   17:30 sati: Zagrablje i Savatrans(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u  terminu od  8:00 do 17:30 sati:  Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do   14:00 sati: Ljubotinj

                                                                                                                                                                           

Nikšić  

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Grahovac

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: Spila

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Nudo

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: Prisoje

-u terminu od 7:45 do  17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 8:30 do  16:00 sati: Šume, Prisoja, Vrzipov do, Presjeka, Čeline, Srijede

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati:  Norin

                                                                                                                                                                                           

Budva  

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Podličak, Čelobrdo

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: naselje Jaz

 

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Lisna Bori

-u terminu od 8:00 do   10:00 sati: Nova Mahala, naselje iznad ulice Ymer Prizreni

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: djelovi Bara i Sutomora (naizmjenična isključenja  po izvodima 10 kV u trajanju do 5 minuta)

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati:  dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom

-u terminu od 08:00 do 14:00 sati: ¨naselje Polje u blizini Duvanske                                                         

Herceg Novi     

-u terminu od 11 do 17 sati: Bijela od Dječijeg doma do hotela Park, Bijela centar, Žager, Todorovići, Dubravica, Bjelska vala, kompleks bivšeg brodogradilišta, Osnovna Škola „Orjenski Bataljon“ i  Kamenari.

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Luštica , Mrkovi, kratkotrajni prekidi na području Brgula,Klinaca,  Mardara,  Ponte Veslo,  Radovanića, Eraka, Žanjica i Mirišta, Rovanac Tići Žanjice, naselje Žanjice, Klinci, Mirište,

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kameno, Stanovčići.

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Vrbanj

-u terminu od 9:00 do   11:00 sati: Bijela, Žager, Dubravica Todorovići

 

Tivat     

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: dio potrošača Kalimanja iznad magistrale, ulice Kalimanjska I, II i III, Gornji Kalimanj I, II, III,

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati:  Vrijes, dio Dumidrana i Gradiošnice prema Vrijesu

 

Kotor   

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati:  Zlatne Njive i Mečerov Brijeg (dio prema Zlatnim Njivama), povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati: Autokamp, Vrbice, Opareni Brijeg, , povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Čavori, Dub, Koložun, Mirac i Pipoljevac, Nalježići, Odže,  Pelinovo, pelinska Rudina

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Dub, dio korisnika

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Muo, dio korisnika centra

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Sv. Vrača, gornji dio naselja

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Grbalj, Servisna zona, gornji i donji Grbalj, Radanovići

-u terminu od 8:00 do   9:00 sati: Kavač, Troica, kratkotrajni prekid

-u terminu od 13:00 do 14:00 sati: Kavač, Troica, kratkotrajni prekid

                                                                                             

Petnjica              

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: gradsko jezgro Petnjice i sela: Lješnica,Tucanje,Vrševo,Orahovo,Godočelje,Lagatori,Murovac,Javorovo,Radmanci,Ponor,Dobrodole,Vrsajke,Bor,Kruščica i Dašča Rijeka

 

Berane

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Vinicka

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Bubanje

 

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Konjuhe-Brod

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: dio sela Trepča

                                              

Rožaje 

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Kujevići

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio gradskog jezgra

 

Gusinje              

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Dosuđe,Kruševo,Izbjeglička naselja,Vusanje,Izvori i Martinovići

                                                                                                                            

Kolašin

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Smolice

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati:  Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte, Rogobore, Ilinčić, Fabrika Vode Suza

 

Bijelo Polje       

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Gimnazija

-u terminu od 7:30 do   8:30 i od  16:00 do           17:00 sati:  Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati:  Grubanova Gora

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žuber

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: FRANCA UŠANOVIĆI, RODIJELJA, PEĆARSKA, ZILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI, KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA, BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR DORNJI, ŠOLJE, JABLANOVO, POŽEGINJA, UNEVINA, GOŠIN MOST

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Orahovica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića polje

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Banje selo

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Negobratina

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: Lazovići

                                              

Mojkovac          

-u terminu 10:00 do 15:00 sati: Jakovići                                                            

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 10.02. – 15.02: Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići i Romi;

Danilovgrad

– 10.02. – 15.02:  Ržišta, Pješivački Do, repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

10.02. – 15.02: Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

10.02. – 15.02: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

                                                                                NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 10. februara do petka 15. februara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Đurmani (10. i 11. februar);

– Bartula (12. – 15. februar).

  • 06/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio