Servisne informacije za 13. septembar

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 13. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Opasanica, Mokra i Bukumirsko jezero (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Brskut, Kraljevac, Dubaja, Slacko, Gomilice i Širalija;

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Zlatice, Zlatičko polje, Mosor, strelište, dio Rogama, Smokovac, Peuta, Gornja i Donja Vrbica, Sjenica, dio Meduna, dio Donje Gorice (ul. Raka Mugoše, dio ul. Dušana Duće Mugoše i ul. Jelene Savojske) i Grbi Do;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Vrela – dio ul. Drvarske, ul. Isidore Sekulić, ul. Proleterske, ul. Husinjskih rudara, Kadinjača, Triglavska ulica, Plavska ulica, Vardarska i Kosovska ulica.

 

Danilovgrad

– ODLOŽENO: u terminu od 14 do 20 sati: dio  Grlića, Bjelusi, Ćurilac, Lazine, Kopito Petrovića, Šimšić, Tomaševići, Gruda, Begovine, Gruda GSI, Zip,  Jabuke, Donji i Gornji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, dio Markovine, Vinarija Ravil, Bandići, Malenza i Đeđezi;

– u terminu od 14 do 15 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i  dio Lazina;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Novog Sela, Savović, Velmont, dio Livada Bandića, dio Lužnice, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Mokanje,  Laško Rele, Dolovi Komanski i dio Gornjih Martinića (Pištet).

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati – Gluvi Do.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Goranska.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Morakovo, dio Vilusa, Počekovići, Kljakovica, Vidne, Podvrš, Vraćenovići, Jabukovac, Koravlica, Obljaj, Pilatovci, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelica, Vrbica, Ubla, Crkvice, Somina Gornja, dio Dragove Luke i ul. Bistrička;

– u terminu od 08 do 13 sati: Ozrinići, Prlo, Ramond, Bršno i dio Ozrinića – Pacpolje.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 – Sutjel.

 

Bar

– u terminu od 12 do 16 sati: Čeluga, Tomba, Donje Zaljevo i Perčobići;

– u terminu od 09 do 14 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađi, Šišovići, Gluhi Do i Limljani.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati – Grbalj (livadice Ercegović);

– u terminu od 09 do 18 sati – Krivošije (Zvečava);

– u terminu od 10 do 12 sati – Prčanj i Glavati.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 13:00: Pakovo, Potoršači oko prodavnice Voli u centru, ulice 21. novembra, ul. Druge dalmatinske, Ribarski put i šetalište Iva Vizina.

 

Herceg Novi

– u terminu od 12 do 19 sati – poluostrvo Luštica (dio poluostrva koji pripada opštini Herceg Novi: Pristan, Zabrđe, Rose, Žanjice, Mirišta, Mrkovi, Zambelići, Begovići, Marovići) prekidi u trajanju do 60 minuta u navedenom terminu;

– u terminu od 08 do 14 sati – Sasovići (donje selo) i Avramovići.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Odžak, Alići, Vilići i Zekavice (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 09 do 17 sati – Gradac i Pupovići (moguća kratka isključenja na početku i kraju radova);

– u terminu od 09 do 17 sati – Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Meljak, Višnjica i Zahum;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Jakupov Grob.

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 15 sati – dio Trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, Autobuska stanica, Dom kulture i CKB banka;

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica i Nadgora.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09:30 do 17 sati – kompletan konzum trafostanice 35/10 kV „Šćepanica“ (dalekovodi 10 kV: Srđevac, Ivanje, Žurena);

– u terminu od 17:30 do 18:30 sati – kompletan konzum trafostanice 35/10 kV „Čokrlije“ (dalekvoodi 10 kV: Pavino Polje, Tomaševo);

– u terminu od 08 do 16 sati: Lijeska, Pavino Polje, Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Pali, Mijatovo Kolo, Gevčina, Jabučina, Okladi, Nikoljac, Ivanje, Boljanina i Čokrlije;

– u terminu od 09 do 15 sati – Gornja Lipnica.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: mHE Rijeka Mušovića, Trebješica, Kos, Drijenak, Raičevine, Ski Centar 1600, repetitor ‘Zekova Glava’ i TS Klisura.

 

Andrijevica

– u terminu od 09 do 12 sati – selo Zoriće;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Prisoja (kratkotrajni prekidi u napajanju).

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zaostro;

– u terminu od 12 do 14:30 sati – dio sela Budimlja;

– u terminu od 09 do 12 sati – dio sela Šekular.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Velika.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 24/10/4000
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio