Servisne informacije za 14.februar

Zbog planiranih radova na mreži,  u petak 14. februara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:30 do   9:30 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio Vranića (Slovačka ulica)

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Petrovići

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio Zabjela oko stadiona Titeksa

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati:  zgrada u ul. Milana Raičkovića i dio naselja oko nje

 

Tuzi i Podgorica

-u terminu od   9:00 do 10:00 sati: područje Tuza-centar Tuza, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići,  Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj , Ljuljanovići, područje Hota ,  Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave;                     područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Bogićevići, Valeta, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Slap Zete i repetitor Kuriloi(kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, ž.stanica Ostrog,  Bare Šumanovića, Šobajići, Viš, Mijokusovići,   Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Iverak

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Grbe

 

Cetinje

-u terminu od 8:00 do   17:30 sati: Zagrablje i Savatrans  (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od   8:00 do 17:30 sati: Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od  9:00 do  14:00 sati: naselja Gipos, gornji dio Donjeg Kraja, Ćeranići, Gnjevi Do, IV jul, dio Predgrađa, Barake, dio naselja Đura Petrovića i dio naselja Luke Ivaniševića; dio ulica Pavla Rovinskog, Omladinske, IV proleterske i Bajove , vodovodno postrojenje Sandin vrh; sela Bajice, Dubovik, Petrov Do i Milijevići; dio naselja Luke Ivaniševića, Donjeg Kraja i Aerodroma; dio ulica Mojkovačke, Omladinske, X crnogorske, Vojvode Boža, Nikole Lekića, Hercegovačke, Bajove, Njegoševe, Peka Pavlovića i dio Bulevara Crnogorskih junaka (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 45 min.)

 

Nikšić  

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Grahovac

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati:Spila

-u terminu od 8:00 do   17:00 sati: Nudo

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati:  Prisoje

-u terminu od 7:45 do   17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 8:30 do   16:00 sati: Praga

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati:  Bršno

                                                                                                                                                                                                                                          

Budva  

-u terminu od 9:00 do   11:00 sati: Lazi

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Trap Kamenovo. Divanovići

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: naselje Plinara ,Mainska ulica, Dio ulice II, Ulica XII, dio ul. Filipa Kovačevića od br 20 do broja 26, Dio ul. Babilonija preko puta nove Osnovne škole

 

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do   15:00 sati: Draginje

Ulcinj    7:30       15:00     Sukobin

 

Bar        

-u terminu od 7:30 do   17:30 sati: dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom.

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: područje Sutomora s okolinom, Područje Čanja i okoline, Đurmani, Mišići, Crni Rt, Velji Grad  (naizmjenična isključenja  po izvodima 10 kV u trajanju do 15 minuta)

 

Tivat     

-u terminu od 8:00 do   10:00 sati: Tripovići

-u terminu  od 12:00 do 14:00 sati:  Donja Lastva, Cacovo i dio Opatova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Gornja Lastva

 

Kotor   

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati:  Škaljari, Od Hotela “Porto In” do Stadiona, zgrada Stara Livnica, povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Kovačko polje. Povremeni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Muo

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Stari grad, Pomorski muzej i  dio oko muzeja

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Orahovac, Moskovska ulica

 

Herceg Novi     

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kameno, Stanovčići

 

Andrijevica       

-u teminu od 9:30 do     14:30 sati:  dio sela Prisoja

-u terminu od 9:30 do   14:30 sati: dio sela Trešnjevo

 

Berane

-u terminu od 9:30 do   14:30 sati: selo Babino

 

Rožaje

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Fejzići

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: selo Kujevići

 

 Plav     

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati: selo Mašnica

 

Berane

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: dio  sela Trepča                                         

                                                                                                                                                                                                                          

Bijelo Polje       

-u terminu od 9:00 do   12:00 sati:  Crniš

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Sutivan-Čabarkape

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati:  Pripčići

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: Dubrave

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Slijepač most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati:  Rasovo

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati:  S-4

 

Kolašin

-u terminu od 8:30 do   14:30 sati: Međuriječje

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati:  Vladoš

-u terminu od 10:30 do 14:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Italkom, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Sunga, Đekić, Vranještica, Suva gora, Vukićevića lug, Drndari

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Rudnica-Papratine

                                              

Žabljak

-u terminu od  9:00 do  13:00 sati: Dom Zdravlja

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati:  Nacionalni park Durmitor-Rasadnik Žabljak, Bolnica

 

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 10.02. – 15.02: Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići i Romi;

Danilovgrad

– 10.02. – 15.02:  Ržišta, Pješivački Do, repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

10.02. – 15.02: Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

10.02. – 15.02: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

                                                                                NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 10. februara do petka 15. februara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Bar

– Đurmani (10. i 11. februar);

– Bartula (12. – 15. februar).

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

  • 06/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio