Servisne informacije za 14. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 14. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijava Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu), Karaula Mokra, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do;

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Raći, Ubalac, Momče, Stravče, Kržanja, Ptiklj, Lokve i Brezojevica;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, Servis Vujačića i Hladnjača Novaković (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu) i Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata);

-u terminu od 08 do 16 sati: Gornji Vranići-ulica Đura Čagorovića i zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

 

Cetinje

-u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje ne duža od 30 min.), Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići ;

-u terminu od 09 do 15 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići,Očinića Poljane, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 18 sati – dio Ždrebaonika;

-u terminu od 08:30 do  16 sati – Radovče.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Pišteta;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Gornji Pilatovci.

 

Plužine

-u terminu od 08 do 15:30 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;

-u terminu od 10 do 14 sati: Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica,  Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

 

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 13 sati – Vrbanj.

 

Kotor

-u terminu od 09 do 14 sati: Rakite-gornji dio naselja i naselje oko Dječijeg vrtića (kraći prekidi),  Mala, Smokovac i Češke barake;

-u terminu od 10 do 13 sati: Stari Grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića;

-u terminu od 09 do 11 sati:  Stoliv, naselje od Trojstva do šanka Oskar;

-u terminu od 09 do 15 sati – Kavač.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Sukobin, Gornji Kravari i Ulcinjske Krute;

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati – VO Valdanos;

-u terminju od 12 do 14 sati – Supermarket “Lamiga” Vladimirske  Krute;

-u terminu od 14:30 do 16:30 sati – Drobilana Darza.

 

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: kaptaža – Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 12 sati – Manastir Praskvica i repetitor u blizini.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići;

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori i Javorak (kratkotrajni prekidi na početku i  završetku radova);

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica.

 

Šavnik

– u terminu od 08:30 do 10 sati: Fabrika vode ”Diva” u Gusarevcima, Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela;

– u terminu od 08 do 17 sati: Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Seoca, Malinsko i Manastir Podmalinsko.

 

Mojkovac

-u termnu od 08 do 13 sati – Podbišće.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Negobratina, Ćukovac, Stožer, Jagoče, Žurena, Potoci, Dubovo, Laholo, Kostići, Kaševari, Pašića polje, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad i Ravna Rijeka;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 08 do 14 sati – Malo polje;

-u terminu od 15 do  17 sati – Mioče;

-u terminu od 09 do 12 sati – Cerovo;

-u teminu od 07:30 do  08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast.

 

Kolašin

– u terminu od  09 do 14 sati: Bare Kraljske, Vijenac i Lug Vukićevića;

-u terminu od 09 do 16 sati: Zekova Glava, Tunel Klisura i Ski Centar 1600.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Tunel Lokve 1 i 2, motel „Lokve“ i restoran „Skrivena“.

 

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Bać- donji dio sela u blizini Đžamije i dio Biševa.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Budojevice, Hakanje i dio Vojnog sela.

 

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

  • 16/06/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio