Servisne informacije za 15. jun

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 15. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Lješanske nahije – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol;

– u terminu od 08 do 17 sati: Grbavci, Lekići, Donji Kokoti i  Mont karton;

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Veruše, Opasanica, Mokra (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Brskut, Grbi Do, Kraljevac, Dubaja i dio Veruše;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Tološa prema Marezi (ul. Partizanski Put).

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina;

– u terminu od 08 do 15 sati: Malenza, Jama Žarića, Ljututuk i Bobulja.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši,  Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 16 sati: Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića;

– u terminu od 11 do 14 sati – dio ul. Vojvode Batrića i Vuka Mićunovića.

 

Nikšić

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Vraćenovići;

– u terminu od 08 do 18 sati – Tupan i Klenak.

 

Plužine

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Mratinje;

– u terminu od 08:30 do 15:30 sati – Nikovići.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati – Ćurke, Kodre Dakine i Reč.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati – Perast (od Jadrana do izlaza prema Risnu);

– u terminu od 11 do 13 sati – Risan i Vitoglav.

 

Tivat

– u terminu od 09 do 16 sati: lamele – Seljanovo, kao i ulice Zagrebačka, Kotorska, Bokeljska.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati – Prijevor, Beci, Malta, Konjevići i Lučići.

 

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče I Male Krće.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica i Jelina Gora.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 17 sati: Štičije, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac, Krnja Jela i Bare.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 10 i od 15 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 09 do 16 sati: Izlasci, manastir “Ćirilovac”, Smrčje i Mujića Rečine;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bulje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina i Okladi;

– u terminu od 08 do 18 sati: Slijepač Most, Pali, Mijatovo Kolo i željeznička stanica, Jabučina, Gevčina, Tusto i Okladi;

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 08 do 18 sati: Bogaz, Boljanina, Vlah, Pex-Impex, Zminac i repetitor ‘Kurilo’;

– u terminu od 09 do 18 sati: Lozna, Pripčići I Zaton;

– u terminu od 08 do 17 sati: Rodijelja, Mirojevići (dio naselja koji se napaja sa TS ‘Farma Hasanbegovića’) I Žiljak;

– u terminu od 09 do 12 sati – Ravna Rijeka i Majstorovina;

– u terminu od 12 do 15 sati – Slijepač Most i Bojišta;

– u terminu od 15 do 19 sati – Strojtanica.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Jakovići.

Region 3 (Andrijevica, Berane, Rožaje, Petnica, Plav i Gusinje)

– u terminu od 01 do 3:30 sati – kompletna područja opština: Berane, Rožaje i Petnjica.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Sešnica;

– u terminu od 11 do 14:30 sati – dio sela Bać;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: selo Plunca, Dautovići, Fejzići i Kujevići.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Komorača.

 

Berane

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Budimlja, Mašte i dio sela Goražde;

– u terminu od 08 do 10 sati – dio sela Šekular.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – Jošanica.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

 

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio