Servisne informacije za 15. septembar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 15. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Brskut (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi i Pajkov Vir;

– u terminu od 08 do 16 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i  Boljesestre, Gornji Vranići-ulica Đura Čagorovića i dio Zagoriča oko groblja i Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena;

– u terminu od 08 do 18 sati –  ulica Ksenije Cicvarić.

 

Danilovgrad:

-u terminu od 08:30 do  16 sati – Radovče.

 

Cetinje

-u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon,  Kokošice,  Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč,  Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu),  Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci  i Božija Voda.

 

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan, Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati, Kneževići, Pišteta i dio Grahovskog Gornjeg polja;

– u terminu od 08 do 18 sati: Prigradina,  Krtine- Šljeme i  Garevac- Baljački Do.

 

Plužine

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

 

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 17 sati – Potoršači Tople 3.

-u terminu od 07 do 13 sati – Vrbanj.

 

Kotor

-u terminu od 08 do 12 sati – Muo;

-u terminu od 09 do 12 sati: Stari Grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića, Rakite-gornji dio naselja i naselje oko Dječijeg vrtića;

-u terminu od 09 do 13 sati:  Zvečava i Krivošije.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulcinjske Krute i Gornji Kravari;

– u terminu od 08 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj, Ada Bojana;

-u terminju od 08:30 do 10:30 sati: Đerane i Pumpe Solane;

-u terminu od 11 do 13 sati -Turističko Naselje Ferijalni savez;

-u terminu od 11:30 do 15:30 sati -Plaža Kopakabana;

-u terminu od 16 do 18 sati – Turističko Naselje Ada Bojana.

 

Bar

-u terminu od 10:30 do 12:30 sati: Šušanj, Novi Pristan, Ilino i Žukotrlica;

-u terminu od 09 do  14 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad.

Budva

– u terminu od 09:30 do 16 sati: Vrh Lazi, Podostrog, Maine, dio naselja Adoc, dio naselja Velji Vinogradi i dio ulice Babilonija.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 17 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica;

– u terminu od 08 do 18 sati: Uremovići, Gornje Selo, Crnobori i Javorak (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 15 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, Engleske vikendice,  Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

 

Šavnik

-u terminu od 08 do 11 sati: dio sela Pašina voda i Pošćenski kraj;

-u terminu od 12 do 15 sati – Sirovac.

 

 

Mojkovac

-u termnu od 10 do 14 sati – Ckara .

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Kruševo, Žiljak, Lozna, Crnča, Ivanje, Radulići, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, goduša, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo selo, Đalovići, Čampari, Dupljaci i  Pripčići;

-u terminu od 08 do 11 sati – Dječji vrtić;

-u terminu od 11 do  14 sati – Štamparija;

– u terminu od 09 do 12 sati – Pruška;

– u terminu od 12 do 15 sati – Nedakusi;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod i Žaljevo;

-u terminu do 08:30 do 18 sati: Franca,  Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji i Gornji, Mojstir Šolje, Jablanovo, Požeginja, Gubavač, Lukoil, Konatari, Unevina Nova, Unevina Stara, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje2, Dobro Brdo, Mioče, Pumpa Europetrol, Sutivan Škola,Orahovica Gornja, Orahovica Donja;

-u teminu od 07:30 do  08:30 i od 17 do 18 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci i Vinilplast.

 

Kolašin:

– u terminu od  07:30 do 8:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

-u terminu od 07:30 do 18 sati: .  Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

-u terminu od 09 do 14 sati – Oćiba;

-u terminu od 08 do 17 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica i Uljari.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – dio sela Goražde.

 

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo -Naselje u blizini škole,  Bukovica –  zaseoci: Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka, sela: Blace, Plunca i Čokrlije i dio sela Radetina ( kratkotrajna isključenja).

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Vusanje.

 

Petnjica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica;

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio