Servisne informacije za 16.jun

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 16. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Tuzi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja,  Kremza, Skorać, Karaula  Jagoda, Helnica, Nobom,  Spinja, Arza, Brlaj i Traboin

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut,dio  Veruše, Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Mokra, dio Veruše, Bukumirsko Jezero i Grbi Do

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio ul. Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Sladojevo Kopito, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović  (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Grlića, Malenza

 

Cetinje 

-u terminu od 8:30 do 10:30 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Začir

                                            

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Miloševići

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Podmramor

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dubljevići, Unač repetitor, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Čarađe

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Velimlje,  Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut,  Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,  (Zlatna Strana),  Dubočke Gornje,  (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

 

Ulcinj   

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: dio Gornjeg Štoja, Paratuk, Sv. Nikola, Ada Bojana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Repetitor Možura, Donja Briska Gora, dio naselja Zoganje, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke, Kodre Dakine, Reč, Sutjel

                                            

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan (centar,Arilje, Pjaca, Gabela, Gorica, područje oko škole i vodovoda, Carine), Vitoglav, Strp, Lipci, Markov Rt, Stoliv

 

Tivat     

-u  terminu od 13:30 do 14:40 sati: Seljanovo, Sedmi kvart, Plavda, Donja Lastva, Opatovo, Lepetane

 

Herceg Novi      

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Trg M. Tita, područje ispod Opštine i Pošte

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati:Bijela-oko škole Orjenski bataljon

                                           

Pljevlja

-u terminu od    7:30 do 18:00 sati:  Rađevići i Mironići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Velike Krće

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Gradac

 

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Stolac

                                            

Kolašin 

-u terminu od 8:30 do 17:00 sati: kompletan konzum TS 35/10 kV Manastir Morača – Prekobrđe, Manastir Morača, Crkvine, Rovca, Gornja Morača

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vladoš

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vozarine

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Vlah, Boljanina, Pex-Impex, Zminac, Repetitor ‘Kurilo’, Kradenik, Rasovo, Zminac, reljin kamen, LivadiceDonji Mojstir-Turava

-u terminu od 15:00 do 19:00 sati: Omladinska ulica

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gostilovina

 

Rožaje  

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Kurbadovići, dio sela Bać, Murići, Pripeč, dio sela Kačapore, Malindubrava, Vuča, Crnča

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Honsiće

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Babino Polje, Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

 

Petnjica

-u terminu od  8:00 do 11:00 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica

-u terminu od  8:00 do 14:30 sati: Selo Ponor

 

Berane 

-u terminu od 11:00 do 14:30 sati: Babino,Drgosava,Zagrađe i  Dio sela Goražde

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                         

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio