Servisne informacije za 18.jun

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u petak 18. juna, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Tuzi     

 

-u terminu  od 9:00 do 15:00 sati: Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja,  Kremza, Skorać, Karaula  Jagoda, Helnica, Nobom,  Spinja, Arza, Brlaj i Traboin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

 

Podgorica          

-u terminu od 5:00 do 8:00 sati: dio centra grada, dio grada Preko Morače, dio Drača i Stara Varoš

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut,dio  Veruše, Opasanica (kratka isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 19:00 sati: Mokra, dio Veruše, Bukumirsko Jezero i Grbi Do

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: područje Kuča- Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: dio ul. Meše Selimovića-zgrada A1 u Bloku 6

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: lamela ŽTO, dio ul. Janka Đonovića, AVNOJ-a i Steva Boljevića

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bregovi Mijovića, Kopije, dio Martinića oko Klanice

 

Nikšić   

-u terminu od 8:30 do 15:30 sati: Vraćenovići

-u terminu od 8:45 do 15:45 sati: Šljeme

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:  Morakovo, Zabran Kralja Nikole, Vodovod Morakovo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, (Bijela Vrata), Cerovačka Glavica,  (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: MUP, Ul. Milovana Pekovića, Ul. Novice Cerovića, Ul. Vuka Karadžića, Ul. Voja Deretića

                                            

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Repetitor Možura

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Risan, Ljekobilje

 

Tivat     

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: Bogišići, dio Đuraševića, Oblatno, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova.

                                                                                                                                                                                   

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca

 

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rađevići, Mironići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Potkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Đakovići, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

-u teminu od  9:00 do 17:00 sati: Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Lijeska, Podkrajci, Kordovina, Maoče, Male Krće

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak – moguća kratka isključenja na početku i završetku radova

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Sutivan, Čeoče, Godijevo, Sela, Mioče, Lozna, Osmanbegovo selo

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Ravna Rijeka, Majstorovina, Božovića Polje, Slijepač Most, Bojišta, Rakita, Mijatovo Kolo, Gilinoge, Pali, Jabučina, Gevčina, Okladi, Rasovo, Loznice, Obrov, Strojtanica, Bogaz, Vlah, Boljanina, Pex-Impex, Repetitor ‘Kurilo’, Zminac

-u terminu od 8:00 do 9:00 i od 16:00 do 17:00  sati: Kisela Voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Oluja, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Dobrakovo, Granični Prelaz, Kumanica, Kanje, Milovo, Dobro Brdo, Mioče, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Brčve, Pećarska, Ušanovići, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Boturići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Boturići, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja

 

Mojkovac          

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Planinica

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Babljak, Rogobore, Andrijevo

                             

Rožaje  

-u terminu od 7:00 do 20:00 sati: Kompletno područje opštine Rožaje

 

Rožaje  

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: dio sela Kurbadovići, Murići, Pripeč, Malindubrava, Vuča, Crnča, dio sela Kurbadovići, dio Kačapore, dio sela Bać, Dračenovac, Granit Mont separacija, Kajevići, TV repetitor, dio Radetina, Pluca, Dautovići, Fejzići, Jablanica, Džudževići,Kujevići

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:Sređani,Baćevac,Seošnica,Kalače,Gusnice,Đuranovića Luke,Farma,Motel Turjak, Ski Lift,Dedeići,Baza,Mujevići-Duga,Skarepača,Bogaje,Koljeno i Bralići

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

 

Berane

-u terminu od  8:30 do 14:30 sati: Budimlja,Mašte i dio sela Goražde

 

                                                                                         

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                        

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio