Servisne informacije za 21. jul

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 21. jula, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 19 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Mokra i Veruša (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 19 sati: Opasanica, Pajkov Vir, Han Garančića, Uvač i Ljevorečke Tuzi;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. 8.marta (od Čepuraka do Krivog Mosta), dio ul. Radničke, Srednjoškolske, dio ulice dr. Milutina Kažića, Blok VIII, dio Brskuta, ul. Brastva i jedinstva i dio naselja oko njega.

 

Danilovgrad

– u terminu od 10 do 12 sati: željeznička stanica Danilovgrad, Mermer, Šišković, Sloles, Oromet, Radijatori, Pažići, Pilana, Lalevići i Sekulići;

– u terminu od 08 do 15 sati – Poljica i dio Martinića oko klanice.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 09 do 14 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Konak Muhadinovića, Očinići, Borišići i Očinića Poljane.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati – Vraćenovići i Bobotovo groblje;

– u terminu od 08 do 18 sati: Bijelovići, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje, Bijela Vrata, Cerovačka Glavica, Zlatna Strana, Dubočke Gornje, Pećinovac, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Donja i Gornja Somina.

                             

Plužine

– u terminu od 09 do 15 sati: Unač, repetiror – Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 09 do 15 sati – Lica;

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Plužine, Goransko, Šume, Pivski manastir, Bazen, Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

 

Bar

– u terminu od 08 do 14 sati: Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo, Gađ i Šiševići.

 

Kotor

– u terminu od 08 do 11 sati: Autokamp, Vrbice i Opareni Brijeg;

– u terminu od 09 do 11 sati: Stari grad,  Katedrala Sv. Tripuna i dio grada od Katedrale do Gurdića;

– u terminu od 08 do 11 sati: Kavač, Troica, Lovanja i područje oko tunela sa grbaljske strane.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati – Opatovo.

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati: repetitor – Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, repetitor – Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Đakovići, Prisoje i Metaljka;

– u terminu od 09 do 18 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina i Maoče;

– u terminu od 09 do 17 sati – Potoci.

 

Šavnik

– u terminu od 09 do 17 sati – Bijela.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Reciklažni centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora i Tepca.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 10 i od 14 do 15 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Italkom, Drcka, Đekići, Sunga, mHE, Suva Gora, Vraneštica, Bare Kraljske, Lug Vukićevića i Drndari;

– u terminu od 09 do 15 sati: Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Mujića Rečine i Đuđevina;

– u terminu od 15 do 18 sati – Kos i Trebješica;

– u terminu od 08 do 15 sati – Sjerogošte.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 18 sati: Muslići, Selakovići, Skočigorina, Drndari, Glibavac, Tomaševo, Cerovići, Grančarevo, Ujniče, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana Jela, Šljemena i Barice;

– u terminu od 09 do 15 sati: Pavino Polje, Ivanje, Gornja Lipnica i Vergaševići.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Gornja Polja.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Kralje i Jošanica.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

 

  • 30/09/2022
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio