Servisne informacije za 22. oktobar

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 22. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio ulica: Vojvode Vasa Bracanova, Žarka Zrenjanina, Franca Rozmana i Valtazara Bogišića, dio: Zlatice oko škole, Farmaka oko crpne i Doljana i ulice Đulje Jovanova i Iveze Vukova.

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Jabuke, Lazarev Krst, Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Markovina (moguća kratkotrajna  isključenja u navedenom periodu), Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

 

 

Cetinje 

-u terminu od 08 do 15 sati: Gluvi Do, Drenov Do i Pačarađe;

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:  Šinđon,  Kokošice,  Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi,  Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci ,Božija Voda, Karuč,  Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića i Ceklin.

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno.

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Goslić, Jasikovica (Bajov Kamen), Javljen, Gornji Pilatovci, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje i Lipova Ravan

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Macavare.

 

Bar        

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: Zupci, Tuđemili, Maksim, Podsustaš, Rusko naselje Sinegorje, Sutorman, Vučkovići, Boškovići, Ribnjak, Ilino iznad pruge i dio naselja Mandarići;

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vitići.

 

Ulcinj   

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal i do nekadašnjeg restorana “Monako”.

 

Kotor    

-u terminu od 09 do 12 sati: Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića;

-u terminu od 11 do  13 sati: Krivošije i Dragalj -dio potrošača;

-u terminu od 09 do 13 sati: Peluzica- dio oko škole.

Tivat

-u terminu od 08 do 10 sati: Kava, Bhradaševo, dio Župe i Bonića.

Herceg Novi      

-u terminu od 09 do 11 sati: Jok Megdan, Dubrava, ulice Spasića i Mašere;

-u terminu od 9 do 17 sati: okolina kružnog toka u Meljinama, ulice Braće Pedišić, ul. Narodnog fronta, Put žrtava fašizma i Radnička ulica (krtakotrajni prekidi u navedenom terminu).

 

Šavnik

-u terminu od 09:30 do 17 sati: Fabrika vode u Gusarevcima, Tušinja, Boan, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Podmalinsko i Manastir Podmalinsko.

 

Žabljak  

-u terminu od 08 do 18 sati:  Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

 

                                                           

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: naselje Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići.

 

Berane 

-terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Rožaje  

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: korisnici koji se napajaju sa STS „Konfekcija“,Razdolje, Binjoši, Grablje, Kačari, Blace, Paučina i Rijeka.

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:  dio sela Grnčar.

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Tomaševo, Pašića Polje, Žuber, Ravna Rijeka -Bozovica Polje, Rakonje i  Malo Polje;

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Muslići, Selakovići, Grančarevo 1, Grančarevo 2, Grančarevo repetitor, Ujniče, Potrk i Obod.

 

Mojkovac          

-u terminu od 09 do 15 sati: Babića Polje, Čuklin, Kooperacija, Polja, Krasića Strana, Javorje i Ckara.

 

Kolašin 

u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

-u terminu od 09 do 14 sati:  Drijenak i Skrbuša-Oćiba;

-u terminu od 8:30 do 18:00 sati:  Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

  • 27/02/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio