Servisne informacije za 24.decembar

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u četvrtak 24. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio Dahne, Dajbabe i Botun

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Peuta, dio Rogama

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kokotovac, dio Donjih Martinića

-u terminu  od 9 do 16h Glavu Zete I Dobro Polje

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Vilusi, Dolovi, Granični prelaz Ilino Brdo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bršno, Vrzipov Do,

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Bijelovića Pilana,  Bijelovića Selo, Podljut, Renovac,  Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut,  Dubočke  Cerovačka Glavica- Zlatna Strana, Krtine- Šlljeme,  Garevac- Baljački Do, Crni Kuk,  Zanuglina, Somina

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Povija, Norin, Dabovići, Ostrog, Stubički kraj, Jovan Do

 

Plužine 

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Crkvičko Polje

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: dio naselja Kodre kod servisa Milenijum , dio naselja Pristan potok prema Belavisti

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kruče Uvala

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sv.Đorđe, Kodre Dakinje i Reč – Povremeno isključenje

 

Budva  

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: naselje Prijevor, Seoce

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio naselja Velji Vinogradi  i dio naselja Lugovi

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Studentski dom i naselje oko doma

 

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sat Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica,  Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Milakovci, Pliješ, Jakupov Grob, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli – moguća kratkotrajna isključenja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Rađevići, Mironići, Boljanići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Puzići, Plakali, Prehari, Mijakovići

                                            

Rožaje  

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radetina

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bogaiće,Završ i dio sela Đurička Rijeka

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Grnčar

 

Berane 

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Dapsići, dio sela Buča

-u terminu od 1:00 do 05:00 sati: Kompletno područje  opština:Berana,Rožaja i Petnjice

                

Kolašin 

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Starče

-u terminu od 17:00 do 18:00 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Plana, Blatina, Liposka Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Đuđevina

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Nikoljac-Ribnik

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Ravna Rijeka-Sopljače

 

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gostilovina

 

                                             Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio