Servisne informacije za 25.mart

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 25. marta,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići i Vranj (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Vladene, Dubrave i dio Mataguža

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati:  ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica i dio ul Rusa Radulovića

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: dio Zlatice iza stovarišta Kosor

-u terminu od 8:00 do   15:00 saati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: naselje oko Savinog potoka: Ulica Iveze Vukova, Ulica Đulje Jovanoviće, Ulica Valtazara Bogišića i dio Ulica CASNO-a

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Povrhpoljina, Markovići, Gornji i Donji Zagarač (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: dio Tomaševića, Jabuke i dio Donjeg Zagarača

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Vučji Studenac

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Kopilje

 

Cetinje

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati:  Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Očinići, Očinića Poljane i Borišići,

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do   10:00 sati: naselje oko Fabrike Košuta

                                                                                             

Nikšić  

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Rokoči

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: Nudo

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Prisoje

                                              

Kotor   

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Sv. Stasije, dio prema Kotoru

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Prčanj, Šarena gomila

 

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do   15:00 saati: Vladimirske Krute

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Donja Klezna

-u terminu od 8:00 do  15:00 sati: Gornja Klezna

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: Limljani, Gluhi Do, Litine i pumpe vodovoda (Velje i Malo oko)

 

                                              

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati:  Otilovići

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Vaškovo

 

Šavnik 

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Bare

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Palež

 

Bijelo Polje       

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Srđevac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Džafića Brdo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lozna

-u terminu od 7:30 do   8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do   8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 7:30 do   17:00 saati: Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Čokrlije, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brestovik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

 

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Jakoviće – NN izvod ‘Škola’

 

Kolašin

-u terminu od 8:00 do   14:00 sati: Vladoš

-u terminu od 9:00 do   16:00 sati: Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Vočje, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, ožnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljjevišta

-u terminu od   10:00 do 12:00 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Moračko Trebaljevo, Rovačko Trebaljevo, Fabrika vode, mHE Bukovica, Sjerogošte

 

Petnjica              

-u terminu od 9:30 do   14:30 sati: dio sela Tucanje

-u terminu  od 9:00 do  14:30 sati: selo Dobrodole

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Kalica

 

Plav     

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Jara

 

Gusinje              

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Grnčar

 

Berane

-u terminu od 7:30 do   17:00 sati: selo Kurikuće)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Bijelo Polje (23.03. – 28.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Potrk, Obod, Žaljevo i Glibavac.

Ulcinj (23.03. – 28.03.) Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (23.03. – 28.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (23.03. – 28.03.) – Povrhpoljina, Đuričkovići, Markovina, Gruda i Kopito;

Berane (23.03. – 28.03.) – Kurikuće.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni

  • 30/09/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio