Servisne informacije za 26.avgust

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u srijedu 26. avgusta,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Tuzi      

-u terminu od 7:30 do   18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja,  Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do   18:00 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

 

Podgorica          

-u terminu od 8:00 do   16:00 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, Draževina, dio Tološa- Ceklinska ulica, dio Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9, dio  Piperske ulice, dio Ragamske ulice i ul.Trifuna Đukuća, ul. Džordža Džeksona

 

Danilovgrad      

-u terminu od 9:00 do   11:00 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i Kovinić

-u terminu od 8:00 do   13:00 sati: dio Novog Sela

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Vučiji Studenac

 

Cetinje

-u terminu od 8:30 do   15:00 sati: Dodoši

 

Plužine

-u terminu od   8:00 do 16:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen

 

Nikšić  

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Jasenovo Polje, Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska,dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

                              

Tivat     

-u terminu od 8:00 do   11:00 sati: Tripovići, dio Učura i Mažine

 

Herceg Novi

-u terminu od 7:00 do   15:00 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi, Ubli

 

Kotor   

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Rakite.

-u terminu od 8:00 do   11:00 sati: dio Kavča prema Gradiošnici

-u terminu od 8:00 do   13:00 sati: Krivošije, Jelov do

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: naselje oko Tunela sa Grbaljske strane

 

Ulcinj   

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Štoj, Sv.Nikola, Ada Bojana

-u terminu od   8:30 do 14:00 sati: dio Zoganja kod bivše kasarne

 

Bar        

-u terminu od 9:00 do   15:00 sati: Kips d.o.o. i Cerovo d.o.o. (naizmjenična isključenja potrošača u trajanju do 90 minuta)

-u terminu od 8:00 do   13:00 sati: Podsustaš, Zupci, Tuđemili, Manastir Ribnjak, Dvorac Todorović, kafana “Kod Marka”, Boškovići i Sušara

                                              

Berane

-u terminu od 8:30 do   14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do   14:30 sati: selo Dobrodole, dio sela Vrbica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: selo Malo Selo

 

Rožaje

-u terminu od 9:00 do   14:30 sati: dio sela Đuranovića Luke

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: dio gradskog jezgra opštine Rožaje

-u terminu od 8:00 do   18:00 sti: dio sela Biševo                                            

 

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Otilovići, Kleke, Ilino brdo, Ljutići

 

Žabljak

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Pušonjski Do

-u terminu od   8:00 do 18:00 sati: Smrčevo Brdo, Grabovica, Rudinovača

                                                                                             

Bijelo Polje       

-u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17:00 do 18:00 sati:     Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića, Bistrica,Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji,  Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Jagoče

-u terminu od 8:00 do   12:00 sati:  Nikoljac

-u terminu od 8:30 do   18:00 sati: Dubrave, Kukulje, Sela, Livadice

-u terminu od 7:30 do   16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Stožer

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Nikoljac Nedakusi,   Srđevac, Crnča, Radulići, Godijevo, Goduša, Ivanje, Crhalj, Crniš, Kradenik, Sipanje, Ličine, Sušica, Osmanbegovo selo, Đalovići, Dupljaci, Lazovići

-u terminu od 9:00 do   13:00 sati: Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Stožer, Bliškovo

                                                             

Kolašin

-u terminu od 7:30 do   8:30 i od  17:00 do 18:00  sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od 7:30 do   18:00 sati:  Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta

-u terminu od   9:00 do 18:00 sati: Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Bare Kraljske, Vranještica i Jabuka, Drndari, Crni val, Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Ocka Gora, Mrtvo Duboko, Velje Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje, Trmanje

-u terminu od   9:00 do 14:00 sati: Skrbuša

 

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do   14:00 sati: Centar grada Mojkovac

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

  • 21/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio