Servisne informacije za 26. oktobar

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedjeljak  26. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Tuzi       

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati:  Ramza Ćaf, Spinja,  Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati:  Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša,  i Pajkov Vir

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Orah, Seoštica i  Boljesestre

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Farmaka oko crpne, dio Zagoriča oko groblja

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: zgrada Nikić kod mosta Braće Zlatičanin

 

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Tunjevo, Zagorak, Dobro Polje, Adžin Most, Veleta, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo i Sretnja (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina,  Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje,

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Jabuke, Lazarev Krst, Bandići, Đeđezi, Malenza, Donji i Gornji Zagarač, Povrhpoljina i Markovina (moguća kratkotrajna  isključenja u navedenom periodu)

 

Cetinje 

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dodoši, Dobrsko Selo

 

 

Plužine 

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Nedajno

-u terminu od 11:00 do 15:00 sati: Plužine

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati:Tupan, Klenak

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Jasenovo Polje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Carine, Glušje Selo, Liverovići, Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati:  Grbalj, Paprati, Popova ulica, Šišići.

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Stari grad, dio potrošača oko Biskupije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Risan, Naselje oko stare fabrike Ljekobilje i dio Bujevine

 

Bar        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati:: Vitići

 

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Donji Štoj kod nekadašnjeg Češkog kampa

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bijela Gora, ulica Voja Lakčevića kod stare uljare

 

Herceg Novi      

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati:  Zmijica, Potoršači od skretanju za Kumbor donji put,do Hotela Xanadu

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Njegovuđa, Aluga, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Pilana, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Smrčevo brdo

 

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Radosavac

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati:Dobra Sela, Timar, Slatina, Mljetičak

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Beranselo, Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca ,Vuča i katun Jelovica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Kuti

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika,  ulica Racina, naselje Meterizi,Ulica Maršala Tita  i  uži centar grada Plava

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

 

Rožaje  

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:dio sela Bašča

-u terminu od 7:30 do 18:00sati:Grahovo,Fejzići,Babići,Kujevići, Plunca,Bijela Crkva, Biševo,Sinanovića Luke,Gospođin Vrh,Kačapore, Besnik,Lovnica,Bašča,Zloglavlje,Ćosovica,Sastavci,Klanac,Lučice,Grižice,Radetina, Kurbadovići,Bać,Jablanica,Đžuđževići

 

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobrinje, Okladi, Grančarevo, Bliškovo, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton Žurena, Pašića Polje, Potoci, Dubovo, Laholo, Kaševari, Kostići, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Nedakusi

-u terminu od 15:00 do 17:00 sati: Kostenica

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Rasovo

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod, Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati:ul. Voja Lješnjaka – Pruška

 

Kolašin 

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Oćiba, Liješnje

 

Mojkovac          

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Žari – Razboj

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

  • 27/02/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio