Servisne informacije za 27., 28. i 29.novembar

PLANIRANI RADOVI ZA 27., 28. I 29. NOVEMBAR

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u nedjelju 27. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Kolašin 

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Sjerogošte

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.        

 

……………………………………………………………………………………………………….

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedjeljak 28. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica          

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Zagoriča oko TS Podgorica_1, Rogami, Vranjske Njive, Miletine Njive, dio Veljeg Brda, dio Pričelja, Radevići, Cerovica, Stijena Piperska, Gola Strana, Lopate, Drezga, Liša, Baći, Vukovići, Straganica, Zavala i Radeća

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nik Maraš, Stijepovo, Benkaj, Poprat, Karaula Cijevna, Karaula Poprat i Repetitor Zatrijebač

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Kula Bezjovo, Cvilin, Kula Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Farmaka, Ulica Orjenska, Savska i Balkanska

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Donje Selo, Lakat

 

Plužine 

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane , Zakamen

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:  Carina (Šćepan polje), Šćepan polje, Brijeg, Paklice, Tara-Grab

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Školska, Ul. Gračanička, Ul. Trgovačka, dio Kličeva, Bulevar 13. Jul, Ul. Stubička, Velimlje, Dolovi

                                            

Ulcinj   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, Darza, Briska Gora, Sveti Đorđe, Ćurke, Sutjel, Brdela, Pistula, Gač i dio naselja Kolomza

 

Bar        

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: naselje Tomba

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: naselje Dubrava iznad magistrale od ulice 106 nadalje

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Jugodrvo-Čikić

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Morinj

-u terminu od 8:30 do 12:00 sati: Zlatne Njive, Mečerov Brijeg

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Autokam -zgrade “Bereg invest” i naselje oko njih

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Prčanj-centar

 

Herceg Novi      

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: područje oko Španjole

 

Rožaje  

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Ćosovica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice, dio sela Velika

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjica,Godočelje,Lagatori,Đuđ,Murovac,Javorovo,Radmanci,Lješnica,Tucanje,Orahovo,Vrševo,Bor,Savin Bor,Ponor,Dobrodole,Vrsaljke, Dašča Rijeka, Kruščica, uže gradsko jezgro  Petnjice

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Bucelj,Kačanik,Dolja,Veternik,Grebaje i dio gradskog jezgra Gusinja

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Štitare

 

Andrijevica        

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge

 

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Tutići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Žari, Brezovac

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Oćiba, Benzinska pumpa, Vladoš, Lugovi, Žirci, Crkvine, Pčinja, Moračka Bistrica, Raičevine, Bulje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Ličine

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Lješnica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Malo polje – Rakonje

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Ravna rijeka – Majstorovina, Nedakusi, Ribarevine, Žurena, Cerovo 2, Grančarevo

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Nedakusi-Lelo, Vinilplast, Kisela voda, Sljepašnica, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kukulje, Dubrave, Livadice, Sela, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbreže, Metanjac, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Oluja, Gubavač, Voljavac, Bijedići, Rodijelja, Brčve, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Kostenica, Šolje, Mojstir, Jablanovo, Požeginja, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Sipanje, Ličine, Osmanbegovo selo, Sušica, Goduša, Stubo, Vrh, Negobratina, Lazovići, Čampari, Đalovići, Moravac, Dupljaci, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crniš, Jagoče

 

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Smrčevo Brdo, Merulja

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Bare Žugića

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.         

 

………………………………………………………………………………….

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 29. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Kosor i Kupusci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bolje Sestre

 

Danilovgrad      

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Međice, Gorica, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Farma koka, Klanica, Donje Selo, Šabov Krug, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački (kratkotrajna isključenja)

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Poljica, Ivanj Uba, Jablan, Bzo i Studeno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Martinići-Kiro Radović, Prentina Glavica, Donje Selo, Lakat

 

Cetinje 

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Rvaši

 

Plužine 

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići, Ravno

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati; Unač, Repetiror Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno,  Pišče ,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora

 

Nikšić   

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Trebješka, Ul. Školska, Ul. Rudarska,dio naselja pod Trebjesom, dio Kličeva, dio Bršna, Spila, Zagora, Savino Brdo Okolišta, Osječenica, Grahovac, Zaslap,  Nudo ,Rojevići, Zakurljaj,  Prisoje, Brana, Gornje Polje,  Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

 

Kotor    

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova Ulica, Šišići, Prijeradi, Bućini, Lukavci

 

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mojdež, Tijesni klanac, Kulinovići

 

Mojkovac          

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kaludra, Štitarica, Ambarine, Pržišta, Matovine, Selišta, Krstac, Siga, Slatina, Jakovići, Pobrsijevići, Gojakovići, Jokići, Gostilovina, Kaludra, mHE, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina, Osredine, Zaboj, Crvena lokva

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari

 

Kolašin 

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Biočinovići, Drpe, Selišta, Rijeka Mušovića, Ski centar 1450, Paljevinska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mioska, Rogobore, Bakovići, Trebaljevo, Fabrika vode ‘Suza’, mHE Bukovica, Sjerogošte

-u terminu od 7:30 do 14:30 sati: Mujića Rečine

 

Bijelo Polje        

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kostići

-u terminu od 7:00 do 17:00 sati: Cerovići, Muslići, Selakovići, Drndari, Pape, Skočigorina, Grančarevo, Ujniče, Tomaševo, Potrk, Obod, Žaljevo, Lijeska, Galica, Sokolac, Pisana jela, Šljemena, Barice

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Orahovica, Pavino polje, Ravna rijeka (izvod Sopljače), Kruševo, Pripčići

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasovo

 

Rožaje  

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Ul Mustafe Pećanin i  Fetahovića Mahala

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Seošnica

 

Plav      

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

 

Petnjica              

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: uže gradsko jezgro  Petnjice

 

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Vusanje, dio sela Dolja

 

Berane 

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulice: Dušana Vujoševića ,Mirka Arsenijevića i Moravska i dio ulice 29 Novembar

 

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: sela Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar

 

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Gradac, Pupovići – moguća kratka isključenja na početku i kraju radova

              

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Motički Gaj

 

Šavnik  

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Malinsko

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                         

  • 10/12/2023
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio

Sreten krstajić

Rukovodilac Sektora

Sektor za održavanje 20kV i 35kV

E-mail: sreten.krstajic@cedis.me