Servisne informacije za 28. decembar

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 28.decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: željeznička stanica Bratonožići i Jelin Dub, dio Rogama i Peuta.

– u terminu od 09 do 17 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

– u terminu od 10 do 12 sati: novi Voli u Mahali.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bobija.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Grebice, Pilana, VHM.

– u terminu od 08 do 17 sati: Donji Klenak.

 

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: dio naselja Stari Bar kod džamije.

– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Brca kod Kaptaže.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 13 sati: Kodre, Kolomza, Pistula, Gač, Zoganje, Briska Gora, Darza, Sv.Đorđe, Kodre Dakinje i Reč – Povremeno isključenje.

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Dio naselja Kodre kod servisa Milenijum i dio naselja Pristan potok prema Belavisti.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja Kruče Uvala.s

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota, Studentski dom i naselje oko doma.

– u terminu od 10 do 11 sati: Stari grad, Katedrala Sv.Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

 

Tivat

– u terminu od 10 do 13 sati: Mažina, potrošači oko Distribucije Tivat, Učuri, Markuševina.

 

Andrijevica

– u terminu od 00 do 09 sati: Repetitor Balj i katun Balj.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Dapsići(potrošači koji se napajaju STS 10/0.4kV Dapsići 1).

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Grančarevo, Ćukovac, Lozna, Loznice, Rasovo-Resnička 14, Sutivan-škola, Kneževići i Tomaševo.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Đuđevina.

– u terminu od 09 do 15 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Paćice.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Meteh, Jara i Babino Polje.

 

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 18 sati (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova): Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Rađevići, Mironići.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina, Milakovci, Pliješ, Boljanići, Jakupov Grob, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Glisnica, Jakupov Grob.

 

Petnjica

– u terminu od 07 do 17 sati: Petnjica, Radmanci, Lagatori, Bor, Savin Bor, Ponor, Dašča Rijeka, Kruščica, Murovac, Javorova, Tucanje, Azane, Vrševo, Lješnica, Orahovo.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Lagatori i dio Vrbice.

 

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio naselja Ibarac i naselje Demiće.

– u terminu od 10 do 11 sati: Uže gradsko jezgro – naselje oko Dječijeg vrtića i dio ulie Maršala Tita.

 

 

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 03/08/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio