Servisne informacije za 29. jun

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 29. juna,  bez napajanja električnom energijom će ostati: 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice oko puta za Ribnnjak, dio ul. Raka Mugoše, dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, Brežine, dio Zagoriča oko groblja, ul. 18 jula i dio Dalmatinske ulice, ul. Rusa Radulovića, Lička ulica, ul. Đure Daničića, ul. Branka Deletića i dio grada oko OŠ Savo Pejanović.

 

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Donji Zagarač i Crvena Paprat.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda;

– u terminu od 08 do 18 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Obzovica, Pačarađe, Ugnji, Golijan, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići, Očinića Poljane, Gluhi Do, Prekornica i Drenov Do;

– u terminu od 08 do 13 sati – Lipa Dobrska.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Šljeme Koprivačko, Pišteta, ul. Nikole Tesle, Staro Pazarište i ul. Serdara Šćepana;

– u terminu od 08:15 do 15 sati – Jasenovo Polje;

– u terminu od 08 do 17 sati: Glibavac, Rastovac, dio Gornjeg Polja i Šćepan Polje;

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 17 sati – područje ušća Sutorine;

– u terminu od 08 do 09 sati: Kobila, Njivice, Njivički Put, Sutorina oko “VOLI” marketa (kratkotrajni prekidi u napajanju);

– u terminu od 09:30 do 11:30 sati – Igalo (područje oko dječijeg vrtića na Šištetu).

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad, Trg od oružja, područje oko hotela “Vardar”, “Marija” i “Astorija” (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 10 do 13 sati: Grbalj, Pelinska Rudina i dio Šišića;

– u terminu od 08 do 17 sati – Krivošije i Dragalj;

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad, zgrada Opštine, Centar za kulturu i korisnici u blizini;

 

Budva

– u terminu od 08 do 18 sati: dio naselja Rafailovići u blizini mosta u Rafailovićima, Turistička ulica i dio naselja Rafailovići uz obalu;

– u terminu od 08 do 15 sati – Donji Pobori.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati – Mandarići i Čeluga (ispod bolnice, oko crkve i Rolomonta) – naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta;

– u terminu od 09 do 17 sati: Kaptaža Čanj, Liše Potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;

– u terminu od 09:30 do 11 sati – Nišice.

 

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Donji Štoj, Madžo, Bratstva i jedinstva, naselja Sveti Nikola i Noša (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Ada Bojana, dio Đerana, ulica Spasoja Ivanovića kod Kućevića i Donja Klezna.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;

– u terminu od 08 do 15 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići i Ograđenica.

 

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Ninkovići, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, Stijepović, Englezi, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

 

Šavnik

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Mokro, Gradac, Miloševići i Kruševice.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 12 sati – Kruševo;

– u terminu od 7:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije (Cerovići);

– u terminu od 08 do 18 sati – Dobrinje i Mioče;

– u terminu od 09 do 15 sati – Barice;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Sokolac;

– u terminu od 09 do 12 sati  – Barice (škola).

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: Trubina, Nedakusi, Ječmine, Čokrlije (Rajkovići) i Zaton (izvod Podublje);

– u terminu od 07:30 do 18 sati   – Bliškovo i Donje Lipovo;

– u terminu od 09 do 14 sati – Gornji Pažanj i Međuriječje;

– u terminu od 08 do 13 sati: Plana, Blatina, Lancer, Migalovica, Lipovska Bistrica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo i MHE Bistrica.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 15 sati – Reljin Kamen;

– u terminu od 10 do 15 sati – Crvena Lokva.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – dio planinskog katuna Jelovica i dio sela Trepča.

 

Andrijevica

– u terminu od 08 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Vojno Selo.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Kalica i dio sela Vrbica.

 

Rožaje

– u terminu od 13 do 14:30 sati – Halilovići;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Grahovo.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.                                                                                                                       

                                                                                          Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 13/07/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio