Servisne informacije za 31. avgust

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 31. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Donje Gorice uz Moraču kod fudbalskih terena, dio Zagoriča oko groblja, dio Tološa- Ceklinska ulica, dio Piperske ulice, dio Ragamske ulice i ul.Trifuna Đukuća, ul. Džordža Džeksona, dio Tološa- naselje preko puta Volija prema Bloku 9 , dio Donje Gorice-ul. Raka Mugoše.

– u terminu od 09 do 12 sati: Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača Krstović, Balijače, Benziska pumpe Cijevna, Senić i Montenegro Petrol, Servis Vujačića i Hladnjača Novaković.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dobri Do.

 

Cetinje

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići, Bjeloši.

 

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Praga, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje

(Bijela Vrata), Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje, (Pećinovac), Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla.

 

Tivat

– u terminu od 08 do 10 sati: Bijelila, Kakrc.

 

Kotor

– u terminu od 10 do 13 sati: Rakite, dio potrošača iznad magistrale.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 12 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

 

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Selo Sjenožeta.

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bubanje (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0, 4kV Bubanje 2).

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Rasovo, Loznice, Boljanina, Strojtanica, Kurilo.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast, Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 08 do 12 sati: Hotel Bijela Rada.

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Strojtanica, Dubrave, Kukulje, Sela, Livadice

– u terminu od 09 do 10 sati: Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi, Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Jabučino, Okladi, Stožer, Sušica škola, Ribarevine, Rasovo Rosljulja.

– u terminu od 13 do 15 sati: Nikoljac, Gornji Grad.

– u terminu od 14 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kičava, Grubješići, Slijepač most, Ravna Rijeka, Božovića Polje, Pali, Mijatovo Kolo, Rakita, Jabučino, Okladi.

– u terminu od 17 do 18 sati: Rasovo, Loznice, Boljanina, Strojtanica, Kurilo, Potkrajci, Kukulje, Livadice, Sela, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Njegnjevo, Oluja, Gubavač, Unevina, Voljavac, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Mioče, Dobrinje, Granični Prelaz, Kumanica, Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Dobrinje , Nedakusi Lelo, Potkrajci, Vinilplast.

 

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Gojakovići.

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: Sjerogošte.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ulica palih partizanki.

– u terminu od 10 do 14 sati: Zekova Glava, Ski centar 1600, Tunel Klisura.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Malo Selo.

 

Rožaje

– u terminu od 08 do 18 sati: Dio sela Biševo.

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Sinanovića Luke.

 

Šavnik

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio potrošača sela Bijela.

  • 21/01/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio