CEDIS dio kampanje promovisanja potrošačkog zakonodavstva

Naljepnice sa QR kodom koji vodi na sajt www.potrosac.me su od danas istaknute na vidnim pozicijama u poslovnim prostorijama CEDIS-a rezervisanim za kontakt sa korisnicima. Na ovaj način CEDIS se pridružuje kampanji promovisanja potrošačkog zakonodavstva i podizanja svijesti crnogorske javnosti o unaprijeđenom Centralnom informacionom sistemu za zaštitu potrošača – CIZSP (www.potrosac.me ).

CIZSP (www.potrosac.me ) je pušten u rad 19. novembra tekuće godine, povezuje različite institucije (inspekcijske organe, agencije, Centralnu banku, NVO) sa ciljem da se potrošačima obezbijedi lak pristup za rješavanje žalbi od strane nadležnih organa, kao i pravovremen i kompetentan odgovor na žalbe potrošača.

CEDIS je kompanija sa izraženom društveno odgvornom orijentacijom, koja distribuira električnu energiju za oko 420 hiljada korisnika na području Crne Gore i ulaže značajna sredstva u unapređenje korisničkih servisa, kao i u edukaciju o korisničkim pravima i obavezama.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio