CEDIS po drugi put ugostio srednjoškolce

Crnogorski elektrodistributivni sistem  je i ove godine podržao Akcioni dan Unije srednjoškolaca Crne Gore, kada je skoro 400 srednjoškolaca dobilo priliku da se upozna sa poslovima u privatnom i javnom sektoru. Projekat je realizovan na teritoriji opština Podgorica, Bar i Bijelo Polje.

CEDIS je ugostio 13 srednjoškolaca iz Podgorice i Bijelog Polja koji su tog dana zaradii dnevnicu u našoj kompaniji. Četiri učenika sa društvenih smjerova radila su u Sektoru za ljudske resusre, opšte poslove i korporativne komunikacije, njih šestoro sa smjera elktrotehnika dnevnicu je zaradilo u Sektoru za upravljanje mrežom i Sektoru za mjerenje, a troje je bilo na radu u Bijelom Polju.

Đaci su u Podgorici obišli sektore upravljanja i mjerenja u trafostanici „Podgorica 5“, gdje su im zaposleni u TS i Dispečerskom centru, kao i u AMM službi, na pristupačan način objašnjavali proces rada u trafostanici, te način zaštita na kablovima postrojenja, kao i tehničke detalje spoljašnjeg dijela postrojenja.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio