CEDIS i Telekom potpisali ugovor o korišćenju vazdušne optičke infrastrukture

Ultrabrzi internet i digitalna televizija biće omogućeni većem broju domaćinstava u prigradskim i ruralnim područjima, predviđeno je ugovorom o korišćenju optičkih vlakana koji Crnogorski Telekom potpisao sa Crnogorskim elektrodistributivnim sistemom (CEDIS).

Zahvaljujući ovoj saradnji, Crnogorski Telekom će nastaviti brže širenje optičke mreže, i u skladu sa digitalnom nacionalnom agendom, omogućiti pristup najsavremenijoj tehnologiji i servisima još većem broju korisnika.

„Telekom je dosadašnjim ulaganjima omogućio razvoj mreže i dostupnost visokokvalitetnih usluga velikom broju domaćinstava, a saradnjom sa CEDIS-om, bićemo u mogućnosti da još brže ponudimo najsavremnije servise i korisnicima u prigradskim i ruralnim područjima. Zahvaljujemo CEDIS-u na spremnosti da ponudi svoju infrastrukturu za dalji razvoj optičke mreže, kako bi svi gradjani imali jednake mogućnosti korišćenja telekomunikacionih usluga. Kroz ovo partnerstvo, na najbolji način ispunjavamo ciljeve nacionalne digitalne agende.“ – istakao je Nikola Ljušev, izvršni direktor Crnogorskog Telekoma.

„S obzirom da je pristup brzom internetu postao imperativ u svakodnevnom funkcionisanju, naše partnerstvo sa Telekomom će umnogome doprinijeti poboljšanju kvaliteta života crnogorskih domaćinstava i preduzeća, čime dodatno potvrđujemo svoju istaknutu poziciju među kompanijama koje svoje resurse koriste na javno odgovoran način. CEDIS planira da optičke resurse iskoristi i za svoje korporativne potrebe, kroz implementaciju SCADA sistema, kao neophodnog alata za efikasno upravljanje mrežom, čija realizacija je gotovo nezamisliva bez optikom povezanih trafo-stanica“ istakao je Zoran Đukanović, izvršni direktor CEDIS-a.

Ljušev i Djukanović

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio