Dalekovodi ugroženi – Apel: suzdržati se od paljenja livada

U ovim izuzetno teškim danima za cijeli svijet, ekipe CEDIS-a se suočavaju sa novim problemom koji im otežava, ionako, težak posao da u ovim izazovnim vremenima održe stabilnim elektrodistributivni sistem Crne Gore. Naime, na području opštine Pljevlja, kao i u Beranama i Šavniku, mještani  u posljednjih nekoliko dana pale livade, a te nesmotrene radnje izazivaju požare koji neminovno ugrožavaju dalekovode i niskonaponsku mrežu jer su ovi objekti na seoskom području, uglavnom izgrađeni na drvenim stubovima. To uzrokuje dugotrajne prekide u napajanju električnom energijom korisnika na tim područjima.

Tako je zbog havarija, izazvanih požarima na livadama, došlo do ispada dalekovoda 35 kV  „Židovići-Šumani-Odžak-Kosanica“ sa kojeg se napaja veliki broj korisnika. Dosta problema bilo je i zbog ugroženosti dalekovoda 10 kV „Borovice“, „Krupice“, „Orlja“, „Komini“, „Boljanjci“, a štetu je pretrpjela i niskonaponska mreža za selo Kovač.

Usljed požara izgorjelo je oko 10  nosnih stubova i  jedan A stub. Zbog toga su pojedina sela  ostajala bez napajanja električnom energijom i duže od 20 sati. Ekipe CEDIS-a uspjele su da sve hvarisane stubove saniraju  i trenutno svi korisnici imaju uredno napajanje električnom energiom.

Medjutim, na seoskim područjima pljevaljske i šavničke opštine ima puno požara koji još nijesu ugašeni i koji mogu napraviti dodatne probleme na distributivnoj mreži i uzrokovati nove prekide u napajanju električnom energijom.

Molimo mještane da se uzdrže od ovih radnji, naročito u blizini energetskih objekata, da ne bi ugrožavali i sebe i druge i otežavali posao našim ekipama koje ulažu nadljudski napor da sačuvaju stabilnost elektrodistributivnog sistema u ovom izuzetno teškom vremenu, prepunom rizika po zdravlje stanovništva.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio