Postavite nam pitanje?

    Putem ove forme možete podnijeti prigovore i reklamacije (osim onih koji se odnose na sudske podneske, naknadu štete, izdavanje rješenja o saglasnosti i kvarove) ili direktno na mail adresu korisnik@cedis.me.    © 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio