ELEKTROENERGETSKI OBJEKTI I DALJE NA METI KRADLJIVACA

Krađe elemenata sa objekata Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, naročito na području opština Berane i Andrijevica, su i dalje aktuelne. Nakon prijave prekida u napajanju na dalekovodima 10 kV “Kralje” (Andrijevica) i “Zaostro” (Berane), ekipe CEDIS – a su utvrdile da su nepoznata lica otuđila transformatorsko ulje iz trafostanica “Gradišnica”, “Štitari 2” i “Rujišta”, usljed čega je došlo do pregorijevanja dva transformatora.

Direktna šteta pričinjena CEDIS-u iznosi oko šest hiljada eura. Naglašavamo da, osim materijalne štete koju trpi CEDIS, naši korisnici koji se napajaju sa pomenutih dalekovoda ostaju bez električne energije do sanacije objekata, što nerijetko može da potraje i do 48 sati.

STS Gradišnica bez transformatora

U CEDIS – u nas naročito brine kontinuirano havarisanje istih objekata, što ne rezultira otkrivanjem i sankcionisanjem počinilaca, iako sprovodimo sve zakonom propisane mjere kako bi  zaštitili  svoju  imovinu i omogućili korisnicima uredno napajanje električnom energijom.

Stubna trafostanica “Gradišnica”  havarisana je četiri puta, dok je tokom prethodna dva mjeseca zabilježeno još pet sličnih slučajeva na području Regiona 3 (Berane, Andrijevica, Rožaje, Gusinje, Petnjica). Aktuelne havarije u trafostanicama “Rujišta”, “Gradišnica” i “Štitari 2” su broj krađa podigle na preko 50, koliko ih je evidentirano tokom prethodne tri godine na pomenutom području.

Havarisani transformator

CEDIS  je i ove slučajeve prijavio policiji i podnešene su krivične prijave protiv NN lica.

Naglašavamo da je svako neovlašćeno pristupanje elektroenergetskim objektima  izuzetno rizično.

Zbog neznatne materijalne koristi pojedinci rizikuju  život, remete redovno napajanje električnom energijom i nanose materijalnu štetu koja znatno prevazilazi njihovu eventualnu dobit.

Na meti kradljivaca najčešće su bakar iz transformatora i vodova, transformatorsko ulje, kao i L – profili sa stubova distributivne mreže, te vrata i prozori na trafostanicama.

Apelujemo na građane da svaku neovlašćenu djelatnost na stubnim mjestima i trafostanicama prijave CEDIS – u ili Upravi policije i na taj način pomognu u suzbijanju ovog visokorizičnog oblika krađe. CEDIS će nastaviti da sprovodi sve zakonom propisane mjere kako bi zaštitio svoju imovinu i omogućio korisnicima uredno napajanje električnom energijom.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio