Na adresu korisnik@cedis.me možete podnijeti prigovore i reklamacije (osim onih koji se odnose na sudske podneske, naknadu štete, izdavanje rješenja o saglasnosti i kvarove).

Formular za podnošenje prigovora možete preuzeti OVDJE, ili ga elektronski popuniti u nastavku.

U cilju što boljeg prepoznavanja prirode problema i zahtjeva, ovaj formular sadrži višestruke opcije od kojih birate one koje adekvatno opisuju slučaj (jednu ili više). U polju NAPOMENA upišite dodatne informacije od značaja. Uz Formular priložite kopije prateće dokumentacije. Preporučuje se da prilikom online podnošenja prigovora, kopiju kompletnog predmeta dostavite i poštom na arhivu kompanije CEDIS, ulica Ivana Milutinovica br. 12, Podgorica. Sačuvajte potvrdu prijema. CEDIS je u obavezi da podnosiocu prigovora odgovori u pisanoj formi.

Podnosilac prigovora


Razlog obraćanja


Prilozi (priložite PDF, DOC, DOCX ili TXT fajl)

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio