Izgradnja TS „Novi Ulcinj“ po planu

Radovi na izgradnji TS 35/10 kV „Novi Ulcinj“ u naselju Pinješ 2 u Ulcinju, koja je neophodan infrastrukturni preduslov za dalju turističku valorizaciju ove najjužnije crnogorske opštine, odvijaju se planiranom dinamikom.

Trenutno je u toku izvođenje građevinskih radova na ovom infrastrukturnom objektu koji, po planu, treba da se završi do  31.decembra.

„Novi Ulcinj“ će, da podsjetimo, imati instalisanu snagu 2x8MVA, sa ukupno pet ćelija 35 kV, dok će razvodno postrojenje 10 kV imati 13 ćelija od kojih će 8 biti izvodne.

U postrojenje će biti ugrađena najsavremenija mikroprocesorska integrisana zaštita, upravljanje trafostanicom će biti lokalno, dok će se u perspektivi ovim infrastrukturnim objektom moći upravljati i daljinski iz Dispečerskog centra.

Sa trafostanice će se direktno napajati 3.073 domaćinstva sa područja Pinješa, Nove Mahale, Metriza, Prisana, Starog Grada, kao i hoteli ,,Albatros, ,,Mediteran i ,,Holegro, a bolje napajanje će imati i oko pet i po hiljada potrošača sa područja užeg gradskog jezgra, jer će se rasteretiti TS “Grad”, koja je godinama preopterećena u „špicu“ sezone. Biće, takođe, riješeno i ljetnje preopterećenje vazdušnog voda iz trafostanice ,,Kodra“ do trafostanice “Grad”, koje je posljedica nekontrolisane izgradnje objekata na tom području.

Realizacija ovog projekta, vrijednog oko dva miliona eura, podrazumijeva i izgradnju tri priključna 35kV i sedam 10kV kablovskih vodova, a kompletan projekat CEDIS finansira iz sopstvenih sredstava.

Pored gradnje nove trafostanice naponskog nivoa 35/10kV i pripadajuće mreže, tokom ove i naredne godine u Ulcinju je predviđeno ulaganje od milion i 400 hiljada eura u izgradnju novih kablovskih vodova, kao i izgradnja novih TS 10/0,4kV u vrijednosti od 260 hiljada eura, te rekonstrukcija 22 postojeće, vrijedna oko 300 hiljada eura.

Planirana je, takođe, rekonstrukcija 35/10kV trafostanica „Velika plaža 1“, „Velika plaža 2“ i „Grad“ u koju će biti uloženo oko 200 hiljada eura.

Realizacijom ovih investicija kvalitet lokalnog elektrodistributivnog sistema biće podignut na znatno viši nivo.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio