Januarska potrošnja viša od prošlogodišnje

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u januaru preuzeli ukupno 270.365.177 kWh električne energije, što je za oko 9% više u odnosu na decembar. Najviše električne energije, oko 40 odsto, distribuirano je korisnicima na području Podgorice, Danilovgrada i Cetinja (Region 2).

Očitano je ukupno 383.909 brojila, ili 93 odsto od ukupnog broja (neočitana mjerna mjesta nalaze se u objektima koji nijesu stalno nastanjeni). Procenat očitanosti na mjernim mjestima koja su opremljena novim, elektronskim brojilima je 99 odsto.

Ekipe Sektora za održavanje su u januaru 1648 puta intervenisale na terenu. Vrijednost radova na održavanju elektroenergetskih objekata iznosila je  31.828 eura.

Na distributivnu mrežu je tokom januara priključeno 343 nova korisnika.

Prethodnog mjeseca na području Crne Gore je ugrađeno 329 novih, elektronskih brojila. Ukupan broj mjernih mjesta u Crnoj Gori koja su opremljena elektronskim brojilima na daljinsko upravljanje je oko 335 hiljade, čime je pokriveno preko 80 odsto konzuma.

Tokom januara na nivou sekundarne mreže radilo se na realizaciji 12 investicionih projekata, koji su vrijedni oko milion i 230 hiljada eura. Na području Podgorice aktuelna je realizacija projekata izgradnje tri trafostanice 10/0,4 kV  (prema  DUP-u “Pobrežje – zone A,B,C”, prema DUP-u “Konik – Stari Aerodrom III” i “Beri 4”) čija je vrijednost oko 430 hiljada eura. U toku su i aktivnosti na prikupljanju dokumentacije neophodne za izgradnju dva kablovska voda  „Jadran Perast – TS Dražin Vrt“ i  „TS Dražin Vrt – Orahovac“, za koje je neophodno izdvojiti oko 273 hiljade eura. Tokom januara pribavljen je i značajan dio projektne dokumentacije za rekonstrukciju 10 kV dalekovoda „Žabljak – Borje – Vrela“, čija je vrijednost oko 183 hiljade eura.

Osnovna djelatnost CEDIS-a je distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za oko 413 hiljada korisnika na području Crne Gore.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio