Kontakt info

Prigovore možete poslati elektronskim putem i brzo dobiti odgovor putem online formulara. Informacije o privremenom priključenju na distributivnu mrežu možete naći na ovom linku. pr@cedis.me - ukoliko ste predstavnik medija ili želite podnijeti zahtjev za spo- nzorstvo ili društveno odgvornu aktivnost ili želite proslijediti poziv na korpora- tivnom nivou ovo je adresa za Vas. ljudski.resursi@cedis.me - adresa na koju možete proslijediti svoj CV.
Adresa sjedišta društva: Crnogorski elektrodistributivni sistem Ulica Ivana Milutinovića br. 12; 81000 Podgorica;
Ostale informacije PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1

Prijava kvara

Ovdje možete pronaći dežurne brojeve telefona u svim crnogorskim opštinama putem kojih se možete informisati o pitanjima vezanim za prekide u napajanju električnom energijom ili prijaviti kvar na distributivnoj mreži.

SPISAK DEŽURNIH BROJEVA TELEFONA
Grad Broj telefona Termin dostupnosti
Podgorica, Danilovgrad
i Cetinje
020 633 979 00-24h
020 621 264 (fax) 00-24h
020 622 773 00-24h
Nikšić i Plužine 040 213 926 00-24h
Berane, Petnjica, Andrijevica,
Plav i Gusinje
051 233 318 00-24h
Bijelo Polje 050 486 380 00-24h
Rožaje 051 274 454 00-24h
Kolašin 020 865 178 00-24h
Mojkovac 050 472 325 00-24h
Pljevlja 052 311 132 00-24h
Žabljak, Šavnik 052 361 413 00-24h
Bar 030 316 534 00-24h
Kotor 032 322 911 00-24h
Budva 033 458 517 00-24h
Tivat 032 675 118 00-24h
Ulcinj 030 412 112 00-24h
Herceg Novi 031 327 326 00-24h
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio