Izvršni direktor

VLADIMIR ČAĐENOVIĆ

email: vladimir.cadjenovic@cedis.me

Operativna direkcija

Gvozden Filipović, rukovodilac Direkcije

email: gvozden.filipovic@cedis.me

Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT

Dragoslav Damjanović, rukovodilac Direkcije

email: dragoslav.damjanovic@cedis.me

Sektor za odnose sa regulatorom, državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema

Dragan Knežević, vd Rukovodilac Sektora

email: dragan.knezevic@cedis.me

Sektor za ekonomske poslove

Vjera Radović, rukovodilac Sektora

email: vjera.radovic@cedis.me

Sektor za komercijalne poslove

Ranko Vojinović, rukovodilac Sektora

email: ranko.vojinovic@cedis.me

Sektor za pravne poslove

Zoran Rakočević, rukovodilac Sektora

email: zoran.rakocevic@cedis.me

Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije

Magdalena Vukčević, rukovodilac Sektora

email: magdalena.vukcevic@cedis.me

Sektor za zaštitu i usluge

Milan Marjanović, rukovodilac Sektora

email: milan.marjanovic@cedis.me

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije 

RADOSAV KOVAČEVIĆ, Rukovodilac Sektora

Sektor za upravljanje mrežom

Predrag Bogetić, rukovodilac Sektora

email: predrag.bogetic@cedis.me

Sektor za mjerenje

Vladimir Kaludjerović, rukovodilac Sektora

email: vladimir.kaludjerovic@cedis.me

Sektor za održavanje

Miloš Bulatović, rukovodilac Sektora

email: milos.bulatovic@cedis.me

Sektor za razvoj i investicije

Vuko Dabović, rukovodilac Sektora

email: vuko.dabovic@cedis.me

Sektor za pristup mreži

Ranko Vuković, rukovodilac Sektora

email: ranko.vukovic@cedis.me

Sektor za IT

Dejan Samardžić, rukovodilac Sektora

email: dejan.samardzic@cedis.me

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije

Kovačević Radosav, rukovodilac Sektora

email: radosav.kovacevic@cedis.me

Izvršni direktor

Operativna direkcija

Direkcija za razvoj, pristup mreži i ICT

Sektor za odnose sa regulatorom državnim institucijama i korisnicima distributivnog sistema

Sektor za ekonomske poslove

Sektor za komercijalne poslove

Sektor za pravne poslove

Sektor za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije

Sektor za sistem zaštite

Sektor za unaprijeđenje poslovanja i inovativne tehnologije

Sektor za upravljanje mrežom

Sektor za ICT

Sektor za mjerenje​

Sektor za razvoj i investicije

Sektor za održavanje

Sektor za pristup mreži

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio