Miodrag Čanović reizabran na funkciju predsjednika Odbora direktora CEDIS-a

Odbor direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema je danas, na konstitutivnoj sjednici, izabrao Miodraga Čanovića za predsjednika tog tijela.

Čanović je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1977. godine, kada je i započeo poslovnu karijeru u nikšićkoj Željezari. Funkciju pomoćnika ministra za energetiku u ministarstvu nadležnom za poslove energetike obavljao je od 2004. do 2018. godine. Radio je i aktivno učestvovao u realizaciji više značajnih projekata iz oblasti energetike. Bio je član Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore od juna 2008. godine, a prvi put je izabran za predsjednika Odbora direktora CEDIS-a u junu 2016. godine.

Članovi šestog saziva Odbora direktora CEDIS-a pored Čanovića su i Zoran Đukanović, Emil Đokić, Marko Radulović i Veselin Grbović. Grbović je prvi put izabran za člana Odbora direktora.

CEDIS se u junu 2016. godine izdvojio iz Elektroprivrede Crne Gore, od kada posluje kao samostalni pravni subjekat sa licencom za obavljanje poslova operatora distributivnog sistema. Osnovne djelatnosti CEDIS-a su: distribucija električne energije, izgradnja i održavanje distributivnih objekata i mreže. CEDIS distribuira električnu energiju za preko 410 hiljada korisnika na području Crne Gore.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio