U posjeti novoizgrađenim malim hidroelektranama

Zaposleni u Sektoru za upravljanje mrežom u CEDIS-u su u utorak, 28.marta, posjetili novoizgrađene male hidroelektrane mHE „Piševska rijeka“ i mHE „Bradavec“. To je bila

Opširnije

Uklopničari CEDIS-a upoznati sa novim SCADA sistemom CGES-a

U saradnji sa kolegama iz CGES-a, u ponedjeljak 20.marta, uklopničari Crnogorskog elektrodistributivnog sistema su upoznati sa novim SCADA sistemom te kompanije. U trafostanicama 110/10 kV

Opširnije

CEDIS dio velike humanitarne akcije “Teleton”!

Crnogorski elektrodistributivni sistem, učestvovao je u prvom crnogorskom Teletonu koji je odrzan 15. februara. Ta humanitarna akcija imala je za cilj da prikupi novac za

Opširnije

Na mreži TS “Popovići”

Ovih dana uvedena je u sistem novoizgrađena TS 35/10kV, 2x8MVA „Popovići“ u Baru, sa priključnim 35 i 10 kilovoltnim kablovskim vodovima. Izgradnjom ovih objekata, vrijednih

Opširnije
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio