CEDIS dio velike humanitarne akcije “Teleton”!

Crnogorski elektrodistributivni sistem, učestvovao je u prvom crnogorskom Teletonu koji je odrzan 15. februara. Ta humanitarna akcija imala je za cilj da prikupi novac za

Opširnije

Na mreži TS “Popovići”

Ovih dana uvedena je u sistem novoizgrađena TS 35/10kV, 2x8MVA „Popovići“ u Baru, sa priključnim 35 i 10 kilovoltnim kablovskim vodovima. Izgradnjom ovih objekata, vrijednih

Opširnije

Novi dnevni rekordi u distributivnoj potrošnji električne energije

            Potrošnja električne energije na distributivnom nivou proteklih dana dostiže apsolutne rekorde ikada zabilježene u Crnoj Gori. Energija koju je

Opširnije

Osnovan Crnogorski elektrodistributivni sistem

Na XIV ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara  EPCG  AD – Nikšić, 23. juna, na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske

Opširnije
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio