Na mreži TS “Popovići”

Ovih dana uvedena je u sistem novoizgrađena TS 35/10kV, 2x8MVA „Popovići“ u Baru, sa priključnim 35 i 10 kilovoltnim kablovskim vodovima. Izgradnjom ovih objekata, vrijednih

Opširnije

Novi dnevni rekordi u distributivnoj potrošnji električne energije

            Potrošnja električne energije na distributivnom nivou proteklih dana dostiže apsolutne rekorde ikada zabilježene u Crnoj Gori. Energija koju je

Opširnije

Osnovan Crnogorski elektrodistributivni sistem

Na XIV ponovljenoj vanrednoj skupštini akcionara  EPCG  AD – Nikšić, 23. juna, na osnovu unaprijed utvrđenog dnevnog reda Skupštine, kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske

Opširnije

Održana prva sjednica Odbora direktora CEDIS-a

Danas je u Podgorici održana prva konstitutivna sjednica Odbora direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica (CEDIS) na kojoj je za predsjednika Odbora imenovan Miodrag Čanović,

Opširnije
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio